| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/64/2015 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 oraz ust. 7, w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkole oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Borek Wlkp. w zakresie podstawy programowej są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Godziny, w których odbywa się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, określone są w statutach przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 2. Za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w czasie przekraczającym wymiar wskazany §1 ustala się opłatę za 1 godzinę pobytu dziecka w wysokości 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy).

§ 3. 1. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w § 2 oraz deklarowanej przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej ponad czas realizacji podstawy programowej.

2. Za usprawiedliwioną nieobecność dziecka nie pobiera się opłat.

§ 4. W przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie prawni zgłosili nieobecność dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, opłata wniesiona za okres nieobecności dziecka w przedszkolu ulega rozliczeniu w następnym miesiącu.

§ 5. Wszelkie zasady dotyczące świadczenia określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem a rodzicami lub prawnymi opiekunami.

§ 6. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. Odpłatność za wyżywienie w części odpowiadającej kosztom produktów żywnościowych wykorzystywanych do przygotowania posiłków zwanych dalej "stawką żywieniową" ustala dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie kalkulacji kosztów uwzględniającej normy żywieniowe.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 8. Traci moc uchwała nr XLII/317/2010 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Samorządowym "Pod Dębem" w Karolewie prowadzonym przez Gminę Borek Wlkp.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »