reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, 645 i 1318, z 2014 poz. 379 i 1072) oraz art. 34 ust.6, art. 37 ust. 3 i 4 oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz.782), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 9 po ust.3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

O zbyciu lokalu na wniosek najemcy stosownie do ust.3 decyduje Burmistrz Rogoźna.";

2) w § 9 dotychczasowe ust. 4 i 5, oznacza się jako ust. 5 i 6.

3) § 11 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

Bonifikat, o których mowa w §10 ust. 1, nie stosuje się do najemców lokali mieszkalnych w budynkach nowo wybudowanych ze środków Gminy w okresie 20 lat od poniesienia nakładów oraz do lokali nowo nabytych do zasobu, adaptowanych i po remontach kapitalnych, ze środków Gminy w okresie 10 lat od poniesienia nakładów.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Henryk Janus


Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR XIII/104/2015

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno

Zmiana w treści § 9 ma na celu doprecyzowanie i uwypuklenie faktu, że zbywanie lokali z mieszkaniowego zasobu gminy na wniosek najemcy nie ma charakteru obligatoryjnego i Burmistrz może odmówić zbycia lokalu nawet jeśli wnioskodawca spełnia przesłanki zezwalające na zbycie lokalu z zastosowaniem bonifikat wynikających z uchwały.

Z uwagi na planowane odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zaistniała konieczność doprecyzowania zapisów uchwały w taki sposób aby zabezpieczała interes gminy.

W dotychczasowym brzmieniu zapis § 11 ust.2. dotyczący czasowego wyłączenia obowiązywania bonifikat stosowanych przy zbywaniu lokali na rzecz najemców nie przewidywał sytuacji w której nieruchomość zostałaby nowo nabyta do zasobu, zmiana omawianego zapisu ma na celu zapobieżenie sytuacji w której bezpośrednio po odpłatnym nabyciu nieruchomości mogła by nastąpić jej sprzedaż ze znaczną bonifikatą. Wskazany 10 letni okres "zawieszenia" stosowania bonifikat w tych przypadkach ma na celu zabezpieczenie absorpcji poniesionych przez gminę nakładów.

W świetle powyższego należy uznać, że podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama