reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/116/2015 Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art.6b i art.6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie miasta Kalisza pobór w drodze inkasa podatku rolnego oraz podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego przez osoby fizyczne zwane dalej "inkasentami". Zarządzenie poboru w drodze inkasa nie wyklucza możliwości zapłaty podatków w kasach Urzędu Miejskiego w Kaliszu lub przelewem na rachunek bankowy.

§ 2. 1. Do dokonywania poboru w drodze inkasa podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego określa się inkasentów:

1) Zofia Kaczmarek- sołtys,

2) Karolina Nowak- sołtys,

3) Roman Różalski- sołtys,

4) Małgorzata Małolepsza,

5) Wojciech Rowicki.

2. Inkasenci będący sołtysami dokonują poboru w drodze inkasa zobowiązań od podatników mających nieruchomości na terenie sołectw, w których pełnią funkcję sołtysa.

3. Inkasenci niebędący sołtysami dokonują poboru tych zobowiązań od podatników mających nieruchomości położone odpowiednio, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały:

1) Małgorzata Małolepsza- zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) Wojciech Rowicki- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Inkasenci pobierają należności z tytułu podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego bezpośrednio od zobowiązanych do zapłaty, o których mowa w § 1.

§ 4. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie za inkaso w wysokości 4,5% sumy należności przez nich pobranych.

§ 5. 1. Podstawą obliczenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso stanowią sumy wpłat z kwitariuszy przydzielonych inkasentom.

2. Wynagrodzenie z tytułu pobranego podatku wypłacone jest do dnia 10 następnego miesiąca po dokonaniu rozliczenia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVI/257/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 6183).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/116/2015
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/116/2015
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olesiński & Wspólnicy

Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna polska firma doradcza, działająca od 2005 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama