| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/193/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 29 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę Nr III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 482 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 176.310 zł do kwoty 1.059.747.668 zł, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.066.021 zł do kwoty 833.523.583 zł,

- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 889.711 zł do kwoty 226.224.085 zł,

zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2) w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały

zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.050.990 zł do kwoty 136.869.783 zł

zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

3) w § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały

zwiększa się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 26.421 zł do kwoty 832.260 zł

zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

4) w § 2 ust. 1 uchwały

zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 176.310 zł do kwoty 1.169.183.739 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.001.732 zł do kwoty 745.340.827 zł

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 825.422 zł do kwoty 423.842.912 zł

zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

5) w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały

zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.050.989 zł do kwoty 137.415.193 zł, w tym:

zwiększa się zwrot dotacji i odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości o kwotę 1 zł do kwoty 153.690 zł

zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

6) w § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały

zwiększa się wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 26.421 zł do kwoty 833.853 zł

zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

7) w § 2 ust. 3 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2015 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

8) w § 3 pkt 1 uchwały

zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 260.000 zł do kwoty 176.546.085 zł

9) w § 3 pkt 3 uchwały

zwiększa się dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PO PT i PO WER o kwotę
75.960 zł do kwoty 39.411.966 zł

zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

10) w § 5 pkt 1 uchwały

zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 567.960 zł do kwoty 2.296.603 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego


Krzysztof Paszyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/193/15
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/193/15
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/193/15
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

I. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2015 rok


Załącznik Nr 3.II do Uchwały Nr VIII/193/15
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.II.pdf

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu
w 2015 roku


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/193/15
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego
w 2015 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/193/15
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2015 rok


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/193/15
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2015 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »