| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/401/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 23 czerwca 2014r.

w sprawie sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich w uchwale Nr XXIX/227/2012 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Ostrów Wielkopolski, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ i art. 12 § 1-3 i § 11-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Nr XXIX/227/2012
z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Ostrów Wielkopolski, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych prostuje się oczywiste omyłki pisarskie w ten sposób, że:

1) w rubryce określającej siedzibę obwodowej komisji wyborczej Nr 5 błędnie wpisane wyrazy "Zespół Szkolny - Przedszkolny", zastępuje się wyrazami "Zespół Szkolno - Przedszkolny",

2) w rubryce określającej granice obwodu głosowania nr 6 błędnie wpisany wyraz "Wtorek", zastępuje się wyrazem "Wtórek".

§ 2. Jednolity wykaz stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Ostrów Wielkopolski, ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną część. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski.

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »