reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/79/2015 Rady Gminy Rokietnica

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) art. 212, 214, 215, 218, 220, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.)
Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/19/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 grudnia 2014r., w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2015 rok, zmienionej:

Zarządzeniem nr 6/2015 z dnia 19 stycznia 2015r. Wójta Gminy Rokietnica

Zarządzeniem nr 10/2015 z dnia 29 stycznia 2015r. Wójta Gminy Rokietnica

Zarządzeniem nr 11A/2015 z dnia 30 stycznia 2015r. Wójta Gminy Rokietnica

Uchwałą Nr VI/40/2015 z dnia 23 marca 2015r. Rady Gminy Rokietnica

Zarządzeniem Nr 25/2015 z dnia 31 marca 2015r. Wójta Gminy Rokietnica

Uchwała Nr VII/51/2015 z dnia 27 kwietnia 2015r. Rady Gminy Rokietnica

Zarządzeniem nr 40/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r. Wójta Gminy Rokietnica

Zarządzeniem Nr 43/2015 z dnia 08 maja 2015r. Wójta Gminy Rokietnica

Zarządzeniem Nr 45/2015 z dnia 19 maja 2015r. Wójta Gminy Rokietnica

Uchwałą Nr VIII/69/2015 z dnia 25 maja 2015r. Rady Gminy Rokietnica

Zarządzeniem Nr 51/2015 z dnia 10 czerwca 2015r. Wójta Gminy Rokietnica

wprowadza się następujące zmiany:

1) Dochody określone w § 1 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem 385.120,04zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą 41.997.037,68zł w tym:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 41.059.151,99zł;

b) dochody majątkowe po zmianach wynoszą 937.885,69zł,

b.a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianach wynoszą 412.885,69zł.

2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem 385.120,04zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą 42.550.652,95zł

3) W § 2 ust. 2:

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 35.652.003,85zł, z tego:

a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 25.040.269,45zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 16.267.555,21zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 8.772.714,24zł;

a.b) dotacje na zadania bieżące po zmianach wynoszą 6.307.625zł;

a.c) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 3.740.790zł;

a.d) obsługa długu po zmianach wynosi 560.000zł.

b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 6.898.649,10zł, z tego:

b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 6.798.649,10zł.

4) W § 3 ust. 1 zmienia się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które po zmianie wynoszą 2.620.700,99zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały

5) W § 6 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych nie ulegają zmianie ogółem i wynoszą 5.476.293,40zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianie wynoszą 2.365.651zł.

Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

6) W § 7 zmienia się wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2015 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 3.

7) W § 8 zmienia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Załącznik Nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

8) W § 9 ust. 2 zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, który po zmianie wynosi 65.944zł.

Załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

9) W § 10 zwiększa się kwotę wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych, która po zmianach wynosi 209.279,29zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii nie ulegają zmianie ogółem i wynoszą 15.000zł.

§ 2. W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załączników nr 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2015 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rokietnica


Ryszard Lubka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/79/2015
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

079 2015 - załącznik 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/79/2015
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

079 2015 - załącznik 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/79/2015
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

079 2015 - załącznik 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/79/2015
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

079 2015 - załącznik 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/79/2015
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

079 2015 - załącznik 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/79/2015
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

079 2015 - załącznik 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/79/2015
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

079 2015 - załącznik 7

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama