reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/128/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 29 lipca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/154/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm ); w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm); w związku z art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz.849 ze zm.); oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 465 ze zm.). Rada Miejska Trzemesznauchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/154/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 października 2011 roku w zakresie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: określa się wzór formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: określa się wzór formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości (DN - 1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: określa się wzór formularza informacji w sprawie podatku rolnego (IR -1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: określa się wzór formularza deklaracji w sprawie podatku rolnego (DR -1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: określa się wzór formularza informacji w sprawie podatku leśnego (IL -1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: określa się wzór formularza deklaracji w sprawie podatku leśnego (DL -1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/114/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 24 czerwca 2015 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/128/2015
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/128/2015
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/128/2015
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/128/2015
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/128/2015
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/128/2015
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą o podatku rolnym i ustawą o podatku leśnym, podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym są obowiązane do przedłożenia organowi podatkowemu deklaracji oraz informacji na formularzach o określonych wzorach.

Rada Miejska w Trzemesznie dnia 26 października 2011 roku uchwałą Nr XVIII/154/2011 określiła wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie tutejszej gminy.

Na podstawie wniosku Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany ww.uchwały przygotowano projekt uchwały, w którym wyeliminowano:

1) z załącznika nr 1 do ww.uchwały stanowiącego formularz IN-1 "Informacja w sprawie podatku od nieruchomości" zapis zamieszczony w części G w postaci "Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością."

2) z załącznika nr 2 do ww.uchwały stanowiącego formularz DN-1 "Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości" zapis zamieszczony w części H w postaci "Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością."

3) z załącznika nr 5 do ww.uchwały stanowiącego formularz IR-1 "Informacja w sprawie

podatku rolnego" zapis zamieszczony w części H w postaci "Oświadczam, że są

mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie

danych niezgodnych z rzeczywistością."

4) z załącznika nr 6 do ww.uchwały stanowiącego formularz DR-1 "Deklaracja w

sprawie podatku rolnego" zapis zamieszczony w części I w postaci "Oświadczam,

że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za

podanie danych niezgodnych z rzeczywistością."

5) z załącznika nr 9 do ww.uchwały stanowiącego formularz IL-1 "Informacja w sprawie

podatku leśnego" zapis zamieszczony w części G w postaci "Oświadczam, że są

mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie

danych niezgodnych z rzeczywistością."

6) z załącznika nr 10 do ww.uchwały stanowiącego formularz DL-1 "Informacja w

sprawie podatku od nieruchomości" zapis zamieszczony w części H w postaci

"Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o

odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością."

W ocenie Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie zapis: "Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością" wymaga wyeliminowania, gdyż nie jest zgodny z wymogami ustawowymi. Przepisy prawa, w oparciu o które doszło do wydania przedmiotowej uchwały nie mogły bowiem stanowić podstawy do zawarcia w treści w/w załączników do tej uchwały obowiązku składania przez podatnika podpisu pod oświadczeniem zawierającym pouczenie o odpowiedzialności karno skarbowej. Zdaniem Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym nie dają organowi uchwałodawczemu uprawnienia do nałożenia na podatnika obowiązku składania oświadczenia zawierającego w istocie pouczenie o odpowiedzialności określonej w art.56 kodeksu karno skarbowego zawarte to zostało w załącznikach nr 1-2, 5-6, 9-10 do ww. uchwały. Zapis ten wykraczał poza ramy upoważnienia ustawowego, na jakim opierać mogła się Rada Miejska.

Po dokonaniu analizy przedmiotowej uchwały na podstawie opinii Kancelarii Leśny &Wspólnicy zasadne i konieczne jest postąpienie zgodnie z wnioskiem Prokuratury. Przygotowany projekt zmiany uchwały jest zasadny i konieczny.

Uchwała Nr XI/114/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 24 czerwca 2015 roku została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2015 roku poz. 4051 bez załączników stanowiących wzory deklaracji i informacji w związku z powyższym należy uchylić podjętą 24 czerwca 2015 uchwałę i po podjęciu nowej uchwały ponownie przekazać do organu nadzoru celem ogłoszenia uchwały wraz z załącznikami.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama