reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/67/2015 Rady Gminy Blizanów

z dnia 9 lipca 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późń. zm.), oraz art. 6n ust. 1 pkt 1
i art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późń. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Blizanów.

§ 2. 1. Ustala się następujące terminy i miejsce składania deklaracji, o której mowa w § 1:

1) w siedzibie Urzędu Gminy Blizanów, Blizanów Drugi 52, 62-814 Blizanów;

2) pocztą na adres Urzędu Gminy Blizanów, jak w pkt 1;

3) przekazana w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Blizanów za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem http://www.epuap.gov.pl- adres skrzynki pocztowej UGB/skrytka, jako załącznik w formacie PDF;

2. Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/231/2012 Rady Gminy Blizanów z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 września 2015 r. po uprzednim ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Blizanów i we wsiach sołeckich oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Blizanów.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Wojtyła


Załącznik do Uchwały Nr X/67/2015
Rady Gminy Blizanów
z dnia 9 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama