| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/68/2015 Rady Miejskiej w Opalenicy

z dnia 5 sierpnia 2015r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów, dla których Gmina Opalenica jest organem prowadzącym oraz określenia granic ich obwodów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 5c pkt 1, w związku z art. 17 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, z 2014 r. poz.7, 290, 438, 598, 642, 811, 1146 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357) uchwala się, co następuje.

§ 1. Od dnia 1 września 2015 r. ustala się plan sieci publicznych gimnazjów, dla których Gmina Opalenica jest organem prowadzącym:

1) Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy, ul. Farna 5;

2) Gimnazjum w Opalenicy, ul. Gimnazjalna 1.

§ 2. Gimnazjom określa się granice ich obwodów:

1) obwód Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy, ul. Farna 5 stanowią miejscowości: Dakowy Mokre, Drapak, Kozłowo, Łagwy, Sielinko, Terespotockie, Troszczyn, Urbanowo, Uścięcice, Wojnowice oraz ulice miasta Opalenica: Dr. Ludwika Adamczyka, Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Jana Henryka Dąbrowskiego, Dębowa, ks. Antoniego Gustowskiego, Jesionowa, Gen. Józefa Karge, Jana Kasprowicza, Kasztanowa, Kolonia, Kręta, Leśna, 3 Maja, Adama Mickiewicza, Marcina Milczyńskiego, Stanisława Moniuszki, Gen. Józefa Niemojewskiego, Nowa, Ogrodowa, Osiedle Centrum, Parkowa, Polna, Poprzeczna, Poznańska, Powstańca Kozaka, Przemysłowa, Stanisława Przybyszewskiego, Rynek, Skośna, Słodka, Sosnowa, Stanisława Staszica, 5 Stycznia, Ticza Bara, Wiejska, Henryka Wieniawskiego, Dr. Ireneusza Wierzejewskiego, Zarzecze, Zbożowa;

2) obwód Gimnazjum w Opalenicy, ul. Gimnazjalna 1 stanowią miejscowości: Bukowiec Stary, Jastrzębniki, Kopanki, Łęczyce, Niegolewo, Porażyn, Porażyn Ośrodek, Porażyn Tartak, Rudniki oraz ulice miasta Opalenica: Energetyczna, Farna, Gimnazjalna, 27 Grudnia, Jaśminowa, Klonowa, Kolejowa, Marii Konopnickiej, Tadeusza Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Łąkowa, Magnoliowa, Młyńska, Mostowa, Niegolewskich, Nowotomyska, Opalińskich, Plac Józefa Piłsudskiego, Podzamcze, Porażyńska, Powstańców Wielkopolskich, Półwiejska, Bolesława Prusa, Reymonta, Rolna, Różana, Rzeczna, Henryka Sienkiewicza, Spokojna, Strumykowa, 26 Stycznia, Szkolna, Wodna, Wspólna, Wyzwolenia, Zamkowa, Zielona, Źródlana, Stefana Żeromskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opalenicy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/31/99 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznego gimnazjum w Opalenicy oraz granic jego obwodu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 35, poz. 690).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Eugeniusz Wojtkowiak


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do kompetencji organu prowadzącego należy zakładanie placówek oświatowych na podstawie aktu założycielskiego, który określa typ, nazwę i siedzibę placówki, a także w przypadku szkoły publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny, także zasięg terytorialny - obwód. Uchwałą Nr XI/66/2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 5 sierpnia 2015 r. zostało założone Gimnazjum w Opalenicy, ul. Gimnazjalna 1, któremu w Akcie założycielskim określono obwód. W związku z powyższym zmianie musi ulec dotychczasowy obwód Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy. Traci moc uchwała Nr IV/31/99 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznego gimnazjum w Opalenicy oraz granic jego obwodu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 35, poz. 690). Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty konieczne jest podjęcie uchwały, która określi nowe obwody dla gimnazjów, których organem prowadzącym jest Gmina Opalenica. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »