reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/101/2015 Rady Miejskiej w Kole

z dnia 26 sierpnia 2015r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie miasta Koła

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 i 3 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 460)
Rada Miejska w Kole uchwala, co następuje :

§ 1. Po podjęciu przez Radę Powiatu Kolskiego Uchwały Nr VIII/59/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej oraz ustalenia przebiegu drogi powiatowej na terenie Powiatu Kolskiego dotyczącej odcinka drogi powiatowej Nr 3489P - ulicy Żeromskiego położonej na działkach o numerach ewidencyjnych 11/3, 13/1 i 30/2 ark. mapy 47 oraz na działce o numerze ewidencyjnym 17/1 ark. mapy 48 w obrębie geodezyjnym Koło, niniejszym zalicza się drogę, o której mowa do kategorii dróg gminnych z mocą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

§ 2. Ustala się przebieg drogi gminnej, o której mowa w § 1 Uchwały, tj. ul. Żeromskiego od drogi krajowej nr 92 - obwodnica miasta Koła - do granicy miasta Koła z Gminą Koło, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole


Artur Szafrański


Załącznik do Uchwały Nr XII/101/2015
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/101 / 2015

Rady Miejskiej w Kole

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zgodnie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460 ) ulica Żeromskiego jest drogą powiatową, która nie stanowi połączenia miasta będącego siedzibą powiatu z siedzibami gmin ani siedzib gmin między sobą, jest to droga o znaczeniu lokalnym więc zgodnie z art. 7 ust. 2 w/w ustawy zaliczenie odcinka ul. Żeromskiego od obwodnicy miasta Koła do granicy miasta Koła do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej po pozbawieniu dotychczasowej kategorii drogi powiatowej przez Radę Powiatu Kolskiego uchwałą nr VIII/59/2015 z dnia 28 maja 2015r.

Uchwała nie rodzi skutków finansowych.

Burmistrz Miasta Koła


Stanisław Maciaszek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama