reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/127/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin

z dnia 3 września 2015r.

w sprawie zmiany uchwały określającej status prawny dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 460,) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Z 2103 poz 594 ze zmianami), po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu w Chodzieży, Rada Miasta i Gminy Margonin uchwala się co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały XXV/256/06 z dnia 20 marca 2006 r w sprawie określenia statusu prawnego dróg gminnych wprowadza się następujące zmiany:

1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi ujęte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2. Nadaje się nowe brzmienie załącznikowi nr 1 do uchwały XXV/256/06 z dnia 20 marca 2006 r., w sprawie określenia statusu prawnego dróg gminnych poprzez aktualizację i poprawę omyłek pisarskich. Ustalony w nowym brzmieniu załącznik stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.


Uzasadnienie

Z zapisów ustawy o drogach publicznych wynika, iż Rada Gminy po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu może zaliczyć drogi służące miejscowym potrzebom do kategorii dróg gminnych. Wyżej wymieniona kwalifikacja dotyczy: a) Drogi oznaczonej geodezyjnie numerem 251 obręb Klotyldzin o długości 100 mb droga gruntowa - ul. Kasztanowa, b) Drogi oznaczonej geodezyjnie numerem 251 obręb Klotyldzin o długości 140 mb droga gruntowa - ul. Modrzewiowa, c) Drogi oznaczonej geodezyjnie numerem 234 obręb Klotyldzin o długości 140 mb droga gruntowa - ul. Akacjowa, d) Drogi oznaczonej geodezyjnie numerem 223 obręb Klotyldzin o długości 120 mb droga gruntowa - ul. Klonowa, e) Drogi oznaczonej geodezyjnie numerem 223 obręb Klotyldzin o długości 125 mb droga gruntowa - ul. Leszczynowa, f) Drogi oznaczonej geodezyjnie numerem 223 obręb Klotyldzin o długości 120 mb droga gruntowa - ul. Jodłowa, g) Drogi oznaczonej geodezyjnie numerem 193 obręb Klotyldzin o długości 100 mb droga gruntowa - ul. Świerkowa, h) Drogi oznaczonej geodezyjnie numerem 940 obręb Margonin o długości 45 mb droga asfaltowa - ul. Poznańska, i) Drogi oznaczonej geodezyjnie numerem 259 obręb Studźce - Adolfowo o długości 310 mb - ul. Pogodna, j) Drogi oznaczonej geodezyjnie numerami 37 i 36 obręb Margońska Wieś o długości 470 mb, k) Drogi oznaczonej geodezyjnie numerem 880 obręb Margonin o długości 237 mb. Nadanie kolejnym w/w drogom statusu dróg publicznych związane jest procesem optymalizacji zarządzania mieniem Gminy, jakie ma miejsce w tutejszej jednostce oraz uporządkowaniem zarządzania drogami, których właścicielem jest Gmina Margonin. Ponadto w uchwale XXV/256/2006 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie określenia statusu prawnego dróg gminnych, zaszła omyłka w postaci nadania dwóm drogom (ul. Kościuszki oraz ul. Kuźniowa) jednego wspólnego nr 201007P oraz źle wykazano długość odcinków niektórych dróg. W związku z powyższym drodze położonej na działce o nr 855 obręb Margonin (ul. Kuźniowa) zostaje przypisany nowy nr 201034, a długości źle wykazanych dróg poprawiono na właściwe. Propozycja Burmistrza Miasta i Gminy Margonin w sprawie zaliczenia ww. dróg do kategorii dróg gminnych została zaopiniowana pozytywnie przez Zarząd Powiatu w Chodzieży w dniu 17 sierpnia 2015r. Uchwałą nr 99/2015 Podjęcie uchwały przez Radę Miasta i Gminy Margonin jest podstawą do opublikowania w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. W związku z tym uchwałę uważa się za zasadną.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/127/2015
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 3 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. Nr 1 do uchwały XII 127 2015


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/127/2015
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 3 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zał nr 2 do uchwały Nr XII 127 2015

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

REWIT

Misją REWIT od 25 lat jest bycie doradcą i partnerem biznesowym w zmieniającym się świecie i otoczeniu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama