reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/131/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin

z dnia 3 września 2015r.

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Na podstawie art. 6k ust 1 pkt 1) i art. 6j ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 13 września 1996 rokuo utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399ze zmianami) w związku z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami)Rada Miasta i Gminy w Margoninie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w ust. 2, 3, lub 4.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 9 złotych miesięcznie.

3. Wprowadza się różnicowanie miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny tj.: za każde dziecko w wieku do piątego roku życia włącznie, opłata wynosi 4,5złotego.

4. Ustala się miesięczną większą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nie selektywny w wysokości 18 złotych miesięcznie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/17/2014 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2016 roku.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6c ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 ze zmianami) gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Wypełniając dyspozycję art. 6k ust 1 ustawy - rada gminy, w drodze uchwały zobowiązana jest dokonać metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród określonych metod. Ustawa umożliwia naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi m.in.: w zależności od: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, ilości zużytej wody z nieruchomości, albo powierzchni lokalu mieszkalnego, albo od gospodarstwa domowego. W uchwale jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Jako osobę zamieszkałą rozumie się osobę która przebywa w mieszkaniu lub budynku mieszkalnym z zamiarem stałego pobytu, niezależnie od miejsca zameldowania oraz niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem. Przy ustalaniu stawki opłaty wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi a także przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. Jednocześnie zgodnie z wolą ustawodawcy zastosowane zostały różne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny i nie selektywny. Ponadto wprowadzono zróżnicowanie opłaty za odbieranie odpadów w zależności wieku dziecka, co stanowi element realizacji polityki prorodzinnej przez Gminę Margonin. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama