reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/132/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin

z dnia 9 września 2015r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15)i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy w Margoninie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w cyklu kwartalnym, z dołu za 3miesiące, w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału rozliczeniowego.

2. Termin wniesienia opłaty, o której mowa w § 1 ust 1 upływa:

- dnia 31 marca, obejmuje I kwartał, tj.: od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca,

- dnia 30 czerwca, obejmuje II kwartał, tj.: od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca,

- dnia 30 września, obejmuje III kwartał, tj.: od dnia 1 lipca do dnia 30 września,

- dnia 31 grudnia, obejmuje IV kwartał, tj.: od dnia 1 października do dnia 31 grudnia.

§ 2. Wpłaty opłaty dokonuje się w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Margonin lub u inkasentów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIIII/348/2013 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 10 października 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2016 roku.


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 ze zmianami) rada gminy zobowiązana jest do zorganizowania systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie gmin. Wypełniając dyspozycję art. 6l ustawy - rada gminy, określi w drodze uchwały termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry. Przyjęte w uchwale założenia związane z terminem, częstotliwością i trybem uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nawiązują do istniejącej praktyki wnoszenia opłat za używanie medii i korzystania z innych usług. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama