reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/135/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin

z dnia 3 września 2015r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Margonin

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystościi porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 ze zmianami)w związku z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Margonin,po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży,uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Margonin, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/226/2012 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Margonin (Dz.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2016 roku.


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 ze zmianami) rada gminy zobowiązana jest do zorganizowania systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie gmin. Wypełniając dyspozycję art. 4 ust 1 ustawy - rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin jest aktem prawa miejscowego. Regulamin uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży - opinia z dnia 14 sierpnia 2015 roku, znak. ON.HK-0700-4/15. Regulamin zawiera wymagania art. 4 ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


Załącznik do Uchwały Nr XII/135/2015
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 3 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. do uchwały XII 135 2015

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olesiński & Wspólnicy

Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna polska firma doradcza, działająca od 2005 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama