reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/53/2015 Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 2 września 2015r.

w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kleszczewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7, art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 41 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) po przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statuty sołectwom Gminy Kleszczewo w brzmieniu określonym w załącznikach od nr 1 do 14 do niniejszej uchwały : Sołectwo Bylin - załącznik nr 1 Sołectwo Gowarzewo - załącznik nr 2 Sołectwo Kleszczewo - załącznik nr 3 Sołectwo Komorniki - załącznik nr 4 Sołectwo Krerowo - załącznik nr 5 Sołectwo Krzyżowniki - załącznik nr 6 Sołectwo Nagradowice - załącznik nr 7 Sołectwo Markowice - załącznik nr 8 Sołectwo Poklatki - załącznik nr 9 Sołectwo Szewce - załącznik nr 10 Sołectwo Śródka - załącznik nr 11 Sołectwo Tanibórz - załącznik nr 12 Sołectwo Tulce - załącznik nr 13 Sołectwo Zimin - załącznik nr 14

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/126/2000 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 27 września 2000r. w sprawie uchwalenia statutów dla Sołectwa Krzyżowniki i Sołectwa Nagradowice oraz Uchwała Nr XXVI/153/01 Rady Gminy w Kleszczewie w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw.

§ 4. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Lesiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/53/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 2 września 2015r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/53/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 2 września 2015r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/53/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 2 września 2015r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/53/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 2 września 2015r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 do uchwały nr IX/53/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 2 września 2015r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 do uchwały nr IX/53/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 2 września 2015r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7 do uchwały nr IX/53/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 2 września 2015r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8 do uchwały nr IX/53/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 2 września 2015r.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9 do uchwały nr IX/53/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 2 września 2015r.


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10 do uchwały nr IX/53/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 2 września 2015r.


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik nr 11 do uchwały nr IX/53/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 2 września 2015r.


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik nr 12 do uchwały nr IX/53/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 2 września 2015r.


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik nr 13 do uchwały nr IX/53/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 2 września 2015r.


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik nr 14 do uchwały nr IX/53/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 2 września 2015r.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/53/2015

z dnia 02 września 2015r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2013 r., poz. 594 ze zm.) do kompetencji Rady Gminy należy nadawanie gminnym jednostkom pomocniczym statutów, które powinny w szczególności określać nazwę i obszar jednostki pomocniczej; zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej, w tym także sprawę zasad i trybu odwołania tych organów; organizację i zadania organów jednostki pomocniczej; zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji; zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

W świetle postanowienia art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uchwalenie statutu jednostki pomocniczej gminy powinno być poprzedzone konsultacjami.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Kleszczewo przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami Gminy Kleszczewo obejmujące sołectwa :Bylin, Gowarzewo, Kleszczewo, Komorniki, Krerowo, Krzyżowniki, Nagradowice, Markowice, Poklatki, Szewce, Śródka, Tanibórz, Tulce i Zimin

Konsultacje przeprowadzone zostały w okresie od dnia 07 lipca 2015r. do dnia 07 sierpnia 2015r.

Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie ankiety konsultacyjnej polegającej na : 1) udzieleniu odpowiedzi na pytanie : "Czy jest Pani/Pan za przyjęciem statutu Sołectwa …………….. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr ……. do Uchwały Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 czerwca 2015r. ?"

2) zgłoszeniu uwag/wniosków do statutu.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach byli mieszkańcy poszczególnych sołectw.

Ankiety konsultacyjne i treści projektów statutów udostępnione zostały mieszkańcom w następujący sposób:

1) poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej gminy http://www.kleszczewo.pli w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.kleszczewo.pl,

2) wyłożenie w sekretariacie Urzędu Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4, w dniach i godzinach pracy urzędu, w okresie trwania konsultacji,

3) wyłożeniu w sołectwach u sołtysów w okresie trwania konsultacji.

Wypełnione formularze ankiet dostarczone zostały do sekretariatu Urzędu Gminy lub za pośrednictwem poczty na adres : Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, na adres poczty e-mail : urzad@kleszczewo.pl ( skan wypełnionej ankiety) albo przez sołtysów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 sierpnia 2015r.

Mieszkańcy sołectw, którzy wzięli udział w konsultacjach jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem proponowanych projektów statutów i nie zgłosili żadnych uwag.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Lesiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Samorząd zawodowy doradców podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama