reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/60/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 14 września 2015r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody pomnika przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 44 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Znosi się formę ochrony przyrody pomnika przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy
o obwodzie pnia 483 cm, uznanego za pomnik przyrody na podstawie orzeczenia Nr 102/18 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 1956 r. (Dz. Urz. WRN Poznań nr 1,
poz. 4, 1957 r.), rosnącego na nieruchomości oznaczonej numerem ewid. 62/1 obręb geod. Mchy, gm. Książ Wlkp.

2. Lokalizację znoszonej niniejszą uchwałą formy ochrony przyrody pomnika przyrody drzewa
z gatunku dąb szypułkowy określa załącznik graficzny do uchwały.

§ 2. Zniesienie formy ochrony przyrody pomnika przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy, o którym mowa w §1 następuje z uwagi na utratę jego wartości przyrodniczych, dla których został uznany za pomnik przyrody.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XI/60/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 14 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały nr XI/60/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 września 2015 r.

Zniesienie formy ochrony przyrody pomnika przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy, wymienionego w niniejszej uchwale, następuje ze względu na utratę jego wartości przyrodniczych. Drzewo zostało przewrócone podczas nawałnicy, jaka przeszła nad gminą Książ Wlkp. dnia 15 sierpnia 2015 r.

Wyżej wymieniony dąb szypułkowy został uznany za pomnik przyrody na podstawie orzeczenia Nr 102/18 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 1956 r. (Dz. Urz. WRN Poznań nr 1 , poz. 4, 1957 r.)

Na podstawie art. 44 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) zniesienie statusu pomnika przyrody, następuje w drodze uchwały rady gminy, po uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Jednocześnie przepis art. 44 ust. 4 stanowi, iż zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

Pilna konieczność uprzątnięcia powalonego drzewa wymaga pozbawienia dębu szypułkowego statusu pomnika przyrody przez Radę Miejską w Książu Wlkp.

Projekt niniejszej uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 27 sierpnia 2015 r. pismem znak WST.623.36.2015.AM.1

Wobec powyższego podjęcie uchwały uchwały uznaje się za zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Challenger

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama