reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/72/2015 Rady Miejskiej Gminy Nekla

z dnia 21 września 2015r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Nekla na rok 2015

Na podstawie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/2015 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nekla na rok 2015 zmienionej: Uchwałą Nr IV/28/2015 Rady z dnia 25 lutego 2015r, Zarządzeniem Nr 32/2015 Burmistrza z dnia 9 marca 2015r, Uchwałą Nr V/39/2015 Rady z dnia 25 marca 2015r, Zarządzeniem Nr 42/2015 Burmistrza z dnia 31 marca 2015r, Uchwałą Nr VI/48/2015 Rady z dnia 15 kwietnia 2015r, Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza z dnia 29 kwietnia 2015r, Zarządzenie Nr 59/2015 Burmistrza z dnia 7 maja 2015r, Zarządzenie Nr 65/2015 Burmistrza z dnia 22 maja 2015r, Zarządzeniem Nr 70/2015 Burmistrza z dnia 29 maja 2015r, Uchwałą Nr IX/66/2015 Rady z dnia 24 czerwca 2015r, Zarządzeniem Nr 77/2015 Burmistrza z dnia 30 czerwca 2015r, Zarządzeniem Nr 94/2015 Burmistrza z dnia 19 sierpnia 2015r, Zarządzeniem Nr 103/2015 Burmistrza z dnia 31 sierpnia 2015r, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o 50.745,93 zł to jest do wysokości 25.143.392,00zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 88.896,97 zł do kwoty 22.806.372,84 zł,

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 38.151,04 zł do kwoty 2.337.019,16 zł, dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o 50.745,93 zł to jest do wysokości 25.718.286,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 53.664,04 zł do kwoty 21.155.357,53 zł,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.918,11zł do kwoty 4.562.928,47 zł, dokonuje się przeniesień w wydatkach w ramach budżetu między działami, rozdziałami i paragrafami, dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 i 5 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

3. w § 7 dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 stanowiącym zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej uchwały.

4. w § 8 pkt 1 dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 stanowiącym plany samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. w § 8 pkt 2 dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 stanowiącym plany dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 stanowiącym dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

7. w § 13 dokonuje się zmian w załączniku Nr 12 stanowiącym wyodrębniony fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

8. w § 16 dokonuje się zmian w załączniku stanowiącym zakres i kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/72/2015
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 21 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/72/2015
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 21 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/72/2015
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 21 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

wydatki inwestycyjne


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/72/2015
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 21 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

dotacje


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/72/2015
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 21 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

plan zakładu budżetowego


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/72/2015
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 21 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

plan dochodów i wydatków


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/72/2015
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 21 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

dochody i wydatki - ochrona środowiska


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/72/2015
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 21 września 2015 r.
Zalacznik8.pdf

fundusz sołecki


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/72/2015
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 21 września 2015 r.
Zalacznik9.pdf

dotacja dla ZGK

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Samorząd zawodowy doradców podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama