reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/71/2015 Rady Miejskiej Gminy Nekla

z dnia 21 września 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Nekla deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na formularzu wg określonego wzoru w następujących terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.W tym przypadku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. Deklaracja winna być złożona :

1. pisemnie w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla lub przesłana za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, lub;

2. przesłana w formie elektronicznej, format np. pdf, doc, rtf, jpg do Urzędu Miasta i Gminy Nekla za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem http://www.epuap.gov.pl

§ 4. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym zweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20 a i 20 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014, poz. 1114). Układ informacji i powiązań składanej deklaracji określa załącznik niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/191/2013 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 21 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

deklaracja

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama