reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 25 września 2015r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2015 r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.)

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 10 802 513,77 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 10 361 671,73 zł,

2) dochody majątkowe - 440 842,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1 886 470,91 zł,

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 46 432,40 zł.

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 63 866,48 zł

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 11 221 534,77 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 9 926 448,92 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 571 652,08 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 854 462,56 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 717 189,52 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 274 730,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 985 213,21 zł

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 94 853,63 zł

2) wydatki majątkowe - 1 295 085,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1 886 470,91 zł,

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 46 432,40 zł.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach § 6 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 23 000,00 zł,

2) celowe w wysokości 57 262,00 zł, z przeznaczeniem na :

a) wydatki bieżące, z tego na:

- zadania w zakresie oświaty w kwocie 14 862,00 zł,

- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25 000,00 zł.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

1) Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim w wysokości 251 400 ,00 zł

2) Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 63 000,00 zł

3) Dotacja celowa na realizacją zadań gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 52 330,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Po wprowadzonych zmianach § 10 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Po wprowadzonych zmianach § 11 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Po wprowadzonych zmianach § 14 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : Określa się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/58/2015
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/58/2015
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/58/2015
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/58/2015
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/58/2015
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/58/2015
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załacznik nr 6

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama