reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2/2015 Burmistrza Krotoszyna; Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 20 sierpnia 2015r.

w sprawie sfinansowania kosztów wynagrodzeń nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn, przeprowadzających w roku 2015 (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć) część ustną egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński

Powiat Krotoszyński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego, w imieniu którego działają:

Stanisław Szczotka- Przewodniczący Zarządu,

Paweł Radojewski- Członek Zarządu

oraz

Miasto i Gmina Krotoszyn, reprezentowana przez:

Franciszka Marszałka- Burmistrza Krotoszyna

zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Na podstawie Uchwały Nr X/65/15 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 20 sierpnia 2015 r. Powiat Krotoszyński udziela Miastu i Gminie Krotoszyn dotacji celowej w kwocie 3 654,28 zł na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn, przeprowadzających w roku 2015 (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć) część ustną egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński.

2. Podstawą do przekazania kwoty dotacji jest sprawozdanie przekazane przez Miasto i Gminę Krotoszyn obejmujące łączny czas przeprowadzenia egzaminów poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć (w godzinach lekcyjnych) oraz należność w złotych.

§ 2. 1. Przekazanie dotacji, o której mowa w § 1 nastąpi po podpisaniu niniejszego porozumienia, w terminie do 30 września 2015 roku.

2. W/w dotacja będzie przekazana na podany niżej numer konta:

Bank Zachodni WBK SA Krotoszyn - 28 1090 1157 0000 0000 1501 5572

§ 3. Miasto i Gmina Krotoszyn zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki wyłącznie na cel określony w § 1.

§ 4. Miasto i Gmina Krotoszyn zobowiązuje się do wykorzystania otrzymanej dotacji najpóźniej do dnia 31 października 2015 r.

§ 5. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi, na podany niżej numer konta:

PKO BP oddział w Krotoszynie 69 1020 2267 0000 4302 0004 2283

w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji określonego w § 4.

§ 6. Miasto i Gmina Krotoszyn w terminie 15 dni od dnia wskazanego w § 4 przedstawi Powiatowi Krotoszyńskiemu rozliczenie otrzymanej dotacji przez przekazanie sprawozdania z wykorzystania dotacji.

§ 7. Zmiany i uzupełnienia do niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

§ 9. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 10. Porozumienie zostanie ogłoszone przez Powiat Krotoszyński w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

POWIAT KROTOSZYŃSKIMIASTO I GMINA KROTOSZYN

Przewodniczący Zarządu Powiatu


Stanisław Szczotka


Członek Zarządu


Paweł Radojewski


SKARBNIK POWIATU


mgr Andrzej Jerzak

Burmistrz


mgr Franciszek Marszałek


SKARBNIK


mgr Grzegorz Galicki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Doktor nauk prawnych specjalizujący się w ubezpieczeniach społecznych i prawie pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama