| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/57/15 Rady Miasta Słupcy

z dnia 24 września 2015r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm )[1]) art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)[2]) Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/11/14 Rady Miasta Słupcy z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr III/26/15 z dnia 29 stycznia 2015r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 11/2015 z dnia 24 lutego 2015 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr IV/33/15 z dnia 26 marca 2015r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 30/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 33/2015 z dnia 7 maja 2015 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr V/41/15 z dnia 21 maja 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 38/2015 z dnia 22 maja 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 40/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r., , uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr VI/49/15 z dnia 16 lipca 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 51/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 65/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę 51.428zł tj. do kwoty 39.461.885,43 zł
w tym:
pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 51.428zł tj. do kwoty 37.622.323,43 zł,

2) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 289.428zł, tj. do kwoty 39.209.021,43zł
w tym:
pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 273.261zł tj. do kwoty 35.793.103.43zł,
pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 16.167 zł tj. do kwoty 3.415.918zł,

3) w § 3 nadwyżkę budżetu zmniejsza się o kwotę 238.000 zł tj. do kwoty 252.864 zł,

4) w § 4 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 814.860 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,

5) w tabeli Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów o kwotę 51.428 zł

A. zwiększa się plan dochodów w :

- dziale 020 rozdział 02001 § 0840 o kwotę 10.428 zł tj. do kwoty 16.810 zł

a) dochody bieżące o kwotę 10.428 zł tj. do kwoty 16.810 zł
dziale 020 razem o kwotę 10.428 zł, tj. do kwoty 16.810 zł

- dziale 700 rozdział 70005 § 0920 o kwotę 3.140 zł tj. do kwoty 7.140 zł

a) dochody bieżące o kwotę 3.140 zł tj. do kwoty 7.140 zł
dziale 700 razem o kwotę 3.140 zł, tj. do kwoty 903.222 zł

- dziale 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 21.000 zł tj. do kwoty 8.318.806 zł

a) dochody bieżące o kwotę 21.000 zł tj. do kwoty 8.318.806 zł
dziale 758 razem o kwotę 21.000 zł, tj. do kwoty 8.524.201 zł
- dziale 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 70.000 zł

a) dochody bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 70.000 zł
dziale 852 razem o kwotę 20.000 zł, tj. do kwoty 4.544.142 zł

B. zmniejsza się plan dochodów w :

- dziale 700 rozdział 70005 § 0470 o kwotę 3.140 zł tj. do kwoty 130.983 zł

a) dochody bieżące o kwotę 3.140 zł tj. do kwoty 130.983 zł
dziale 700 razem o kwotę 3.140 zł, tj. do kwoty 900.082 zł

6) w tabeli Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 289.428 zł

A. zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę 2.000 zł tj. do kwoty 22.000 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł tj. do kwoty 22.000 zł

- dziale 700 rozdział 70095 § 4600 o kwotę 13.000 zł tj. do kwoty 63.000 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 13.000 zł tj. do kwoty 63.000 zł
dziale 700 razem o kwotę 15.000 zł, tj. do kwoty 532.900 zł

- dziale 750 rozdział 75023 § 6050 o kwotę 5.014 zł tj. do kwoty 237.014 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 5.014 zł tj. do kwoty 237.014 zł
dziale 750 razem o kwotę 5.014 zł, tj. do kwoty 4.485.689 zł

- dziale 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 13.000 zł tj. do kwoty 98.640 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 13.000 tj. do kwoty 98.640 zł

- dziale 801 rozdział 80101 § 4240 o kwotę 3.000 zł tj. do kwoty 69.977,88 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 3.000 tj. do kwoty 69.977,88 zł

- dziale 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 19.529 zł tj. do kwoty 2.396.000 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 19.529 tj. do kwoty 2.396.000 zł

- dziale 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę 5.000 zł tj. do kwoty 86.360 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 5.000 tj. do kwoty 86.360 zł

- dziale 801 rozdział 80150 § 4260 o kwotę 19.529 zł tj. do kwoty 39.926 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 19.529 tj. do kwoty 39.926 zł
dziale 801 razem o kwotę 60.058 zł, tj. do kwoty 16.620.263,57 zł

- dziale 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 119.938 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł tj. do kwoty 119.938 zł
dziale 852 razem o kwotę 20.000 zł, tj. do kwoty 6.790.710 zł
- dziale 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę 182.261 zł tj. do kwoty 442.261zł

a) wydatki bieżące o kwotę 182.261 tj. do kwoty 442.261 zł

- dziale 900 rozdział 90015 § 4300 o kwotę 80.000 zł tj. do kwoty 290.000zł

a) wydatki bieżące o kwotę 80.000 tj. do kwoty 290.000 zł

- dziale 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę 25.000 zł tj. do kwoty 25.000 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 25.000 tj. do kwoty 25.000 zł

- dziale 900 rozdział 90015 § 6060 o kwotę 6.729 zł tj. do kwoty 6.729 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 6.729 tj. do kwoty 6.729 zł
dziale 900 razem o kwotę 293.990 zł, tj. do kwoty 4.205.260 zł

- dziale 926 rozdział 92604 § 3020 o kwotę 594 zł tj. do kwoty 4.574 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 594 tj. do kwoty 4.574 zł

- dziale 926 rozdział 92695 § 6050 o kwotę 58.100 zł tj. do kwoty 878.240 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 58.100 tj. do kwoty 878.240 zł
dziale 926 razem o kwotę 58.694 zł, tj. do kwoty 1.858.949 zł

B. zmniejsza się plan wydatków w:

- dziale 700 rozdział 70005 § 6060 o kwotę 35.276 zł tj. do kwoty 294.724 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 35.276 tj. do kwoty 294.724 zł
dziale 700 razem o kwotę 35.276 zł, tj. do kwoty 497.624 zł

- dziale 750 rozdział 75023 § 6060 o kwotę 3.400 zł tj. do kwoty 70.600 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 3.400 zł tj. do kwoty 70.600 zł
dziale 750 razem o kwotę 3.400 zł, tj. do kwoty 4.482.289 zł

- dziale 801 rozdział 80110 § 4260 o kwotę 19.529 zł tj. do kwoty 177.311 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 19.529 tj. do kwoty 177.311 zł

- dziale 801 rozdział 80150 § 4010 o kwotę 19.529 zł tj. do kwoty 470.762 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 19.529 tj. do kwoty 470.762 zł

- dziale 801 razem o kwotę 39.058 zł, tj. do kwoty 16.581.205,57 zł

- dziale 852 rozdział 85215 § 3110 o kwotę 45.000 zł tj. do kwoty 593.235 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 45.000 zł tj. do kwoty 593.235 zł
dziale 852 razem o kwotę 45.000 zł, tj. do kwoty 6.745.710 zł
- dziale 900 rozdział 90005 § 6050 o kwotę 40.000 zł tj. do kwoty zero

b) wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł tj. do kwoty zero
dziale 900 razem o kwotę 40.000 zł, tj. do kwoty 4.165.260 zł
- dziale 926 rozdział 92604 § 4440 o kwotę 594 zł tj. do kwoty 12.406 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 594 tj. do kwoty 12.406 zł
dziale 926 razem o kwotę 594 zł, tj. do kwoty 1.858.355 zł

7) w tabeli Nr 2a "Wykaz zadań majątkowych na rok 2015"

A. w pkt 1. Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 48.114 zł w tym:

I. w dziale 750 Administracja publiczna:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin:

- w pkt 1 zadanie pn. "Wykonanie i montaż okna na klatce schodowej - budynek Urzędu Miasta" zmniejsza się o kwotę 1.421 zł tj. do kwoty 33.579 zł,

- w pkt 2 zadanie pn. "Demontaż istniejących i budowa nowych schodów zewnętrznych - budynek Urzędu Miasta" zmniejsza się o kwotę 4.953 zł tj. do kwoty 135.047 zł,

- w pkt 3 zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - dokumentacja" zmniejsza się o kwotę 912 tj. do kwoty 56.088 zł,

- dodaje się pkt 4 pn. "Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta w Słupcy - dokumentacja" w kwocie 12.300 zł,

II. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- wykreśla się pkt 1 pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Słupca" w kwocie 40.000 zł,

b) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- dodaje się pkt 1 pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Były Obóz - droga krajowa 92" w kwocie 25.000 zł,

III. w dziale 926 Kultura fizyczna

a) w rozdziale 92695 Pozostała działalność:

- w pkt 2 pn. "PRemont hali Miejskiego Ośrodka Sport i Rekreacji w Słupcy - I etap" zwiększa się o kwotę 58.100 zł tj. do kwoty 390.446 zł,

B. w pkt 2. Zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 31.947 zł w tym:

I. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- w pkt 1 pn. " Wykup gruntów pod ulice i drogi" zmniejsza się o kwotę 35.276 zł tj. do kwoty 294.724 zł,

II. w dziale 750 Administracja publiczna:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin:

- w pkt 2 zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta w Słupcy" zmniejsza się o kwotę 3.400 zł tj. do kwoty 53.600 zł,

III. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- dodaje się pkt 1 pn. "Wykup infrastruktury oświetlenia ulicznego położonego przy ulicy Tysiąclecia na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Szeluty" w kwocie 6.729 zł,

8) tabela Nr 2a do uchwały "Wykaz zadań majątkowych na rok 2015" otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2015 r." w przychodach pkt 1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 238.000 zł w kwocie 814.860 zł,

10) załącznik Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2015 r." otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

11) w załączniku Nr 6 "Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok" w poz. 1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 rozdział 70005 zmniejsza się przychody i koszty o kwotę 86.000 zł tj. do kwoty 1.622.000 zł,

12) załącznik Nr 6 "Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok" otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/57/15
Rady Miasta Słupcy
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/57/15
Rady Miasta Słupcy
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/57/15
Rady Miasta Słupcy
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Nr VIII/57/15

Rady Miasta Słupcy
z dnia 24 września 2015 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2015

uchwale Nr II/11/14 Rady Miasta Słupcy z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr III/26/15 z dnia 29 stycznia 2015r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 11/2015 z dnia 24 lutego 2015 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr IV/33/15 z dnia 26 marca 2015r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 30/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 33/2015 z dnia 7 maja 2015 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr V/41/15 z dnia 21 maja 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 38/2015 z dnia 22 maja 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 40/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r., , uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr VI/49/15 z dnia 16 lipca 2015 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 51/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 65/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 51.428 zł

a) zwiększa się plan dochodów w:

dziale 020 - Leśnictwo o kwotę 10.428 zł z tego:

- wpłaty ze sprzedaży drewna o kwotę 10.428 zł,

dziale 700 -Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.140 zł z tego:

- pozostałe odsetki o kwotę 3.140 zł

dziale 758 -Różne rozliczenia o kwotę 21.000 zł z tego:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy w kwocie 21.000 zł

( zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST5.4750.211.15.4g z dnia 14 lipca 2015 r. i Nr ST5.4750.217.15.6g z dnia 10 sierpnia 2015 r.),

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 20.000 zł z tego:

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" kwota 20.000 zł,

( zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.316.2015.6 z dnia 28 sierpnia 2015 r.),

b) zmniejsza się plan dochodów w:

dziale 700 -Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.140 zł z tego:

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.140 zł

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 289.428 zł

a) zwiększa się plan wydatków w:

dziale 700 -Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 15.000 zł z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.000 zł,

- pozostała działalność o kwotę 13.000 zł,

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 5.014 zł z tego:

- urzędy gmin ( wydatki majątkowe) w kwocie 5.014 zł,

dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 60.058 zł z tego:

- Szkoły Podstawowe o kwotę 16.000 zł,

- Gimnazjum o kwotę 24.529 zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach o kwotę 19.529 zł,

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 20.000 zł z tego:

- świadczenia społeczne ( dożywienie ) kwota 20.000 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 293.990 zł z tego:

- Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 293.990 zł ( wydatki bieżące 262.261 zł, wydatki majątkowe 31.729 zł ),

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 58.694 zł z tego:

- instytucje kultury fizycznej o kwotę 594 zł ( przeniesienie w ramach rozdziału między paragrafami ),

- pozostała działalność - wydatki majątkowe 58.100 zł

b) zmniejsza się plan wydatków w:

dziale 700 -Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 35.276 zł z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami ( wydatki majątkowe )o kwotę 35.276 zł,

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 3.400 zł z tego:

- urzędy gmin ( wydatki majątkowe) w kwocie 3.400 zł,

( przeniesienie w ramach rozdziału między paragrafami ),

dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 39.058 zł z tego:

- Gimnazjum o kwotę 19.529 zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach o kwotę 19.529 zł,

( przeniesienie w ramach rozdziału między paragrafami ),

dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 45.000 zł z tego:

- dodatki mieszkaniowe kwota 45.000 zł,

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 40.000 zł z tego:

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 40.000 zł ( wydatki majątkowe 40.000 zł ),

dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 594 zł z tego:

- instytucje kultury fizycznej o kwotę 594 zł ( przeniesienie w ramach rozdziału między paragrafami ).


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379,1072; z 2015 r. poz. 1045.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938,1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146,1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »