| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/109/2015 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska

z dnia 17 września 2015r.

w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Na podstawie podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U nr 21 poz.112 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013r., poz.594 ze zm.), w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1017 ze zm.), Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Tworzy się odrębny obwód głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r., w Areszcie Śledczym Środa Wielkopolska Oddział Zewnętrzny Nr 1 w Pobiedziskach z siedzibą w Areszcie Śledczym Środa Wielkopolska Oddział Zewnętrzny Nr 1 w Pobiedziskach, ul. Wł Jagiełły 34.

2) Granicą obwodu jest Areszt Śledczy Środa Wielkopolska, Oddział Zewnętrzny Nr 1 w Pobiedziskach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska


Renata Jończyk


Uzasadnienie

do uchwały nr XV/109/2015 z dnia 17 września 2015 r.w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Od 2012 roku w Pobiedziskach przy ul. WŁ Jagiełły 34 mieści się Oddział Zewnętrzny Nr 1 Aresztu Śledczego Środa Wielkopolska. Zgodnie z art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zm.) Rada gminy tworzy odrębny obwód głosowania w areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców.

Obecnie przebywa tam ok. 60 osób, a docelowo przewidzianych jest 70 osób.

Biorąc powyższe po uwagę koniecznym jest podjęcie przedstawionej uchwały.

POUCZENIE

do Uchwały nr XV/109/2015 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 17 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Na uchwały rady gminy w sprawach podziału gminy na stałe i odrębne obwody głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości uchwały.

Komisarz wyborczy rozpoznaje sprawę w ciągu 5 dni i wydaje postanowienie; od postanowienia nie przysługuje środek prawny.

(Art.12 §13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »