| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/88/2015 Rady Gminy Rokietnica

z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) art. 212, 214, 215, 218, 220, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.)
Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/19/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 grudnia 2014r., w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2015 rok, zmienionej:

Zarządzeniem nr 6/2015 z dnia 19 stycznia 2015r. Wójta Gminy Rokietnica

Zarządzeniem nr 10/2015 z dnia 29 stycznia 2015r. Wójta Gminy Rokietnica

Zarządzeniem nr 11A/2015 z dnia 30 stycznia 2015r. Wójta Gminy Rokietnica

Uchwałą Nr VI/40/2015 z dnia 23 marca 2015r. Rady Gminy Rokietnica

Zarządzeniem Nr 25/2015 z dnia 31 marca 2015r. Wójta Gminy Rokietnica

Uchwała Nr VII/51/2015 z dnia 27 kwietnia 2015r. Rady Gminy Rokietnica

Zarządzeniem nr 40/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r. Wójta Gminy Rokietnica

Zarządzeniem Nr 43/2015 z dnia 08 maja 2015r. Wójta Gminy Rokietnica

Zarządzeniem Nr 45/2015 z dnia 19 maja 2015r. Wójta Gminy Rokietnica

Uchwałą Nr VIII/69/2015 z dnia 25 maja 2015r. Rady Gminy Rokietnica

Zarządzeniem Nr 51/2015 z dnia 10 czerwca 2015r. Wójta Gminy Rokietnica

Uchwałą Nr X/79/2015 z dnia 29 czerwca 2015r. Rady Gminy Rokietnica

Zarządzeniem Nr 59/2015 z dnia 09 lipca 2015r. Wójta Gminy Rokietnica

Zarządzeniem Nr 73/2015 z dnia 17 lipca 2015r. Wójta Gminy Rokietnica

Zarządzeniem Nr 75/2015 z dnia 21 lipca 2015r. Wójta Gminy Rokietnica

Zarządzeniem Nr 76/2015 z dnia 30 lipca 2015r. Wójta Gminy Rokietnica

wprowadza się następujące zmiany:

1) Dochody określone w § 1 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem 235.414,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą 42.282.316,68zł w tym:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 41.344.430,99zł.

2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem 235.414,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą 42.835.931,95zł

3) W § 2 ust. 2:

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 35.713.967,85zł, z tego:

a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 25.228.296,45zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 16.209.261,21zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 9.019.035,24zł;

a.b) dotacje na zadania bieżące po zmianach wynoszą 6.107.625zł,

a.c) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 3.814.727zł.

b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 7.121.964,10zł, z tego:

b.a) inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 7.021.964,10zł.

4) W § 3 ust. 1 zmienia się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które po zmianie wynoszą 2.697.142,99zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5) W § 6 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianie wynoszą 5.276.293,40zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianie wynoszą 2.370.651zł.

Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

6) W § 7 zmienia się wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2015 roku, których wykaz zawiera załącznik nr 3.

7) W § 9 ust. 2 zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, który po zmianie wynosi 67.144zł.

Załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załączników nr 1, 2, 4, 5, 7, 9.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2015 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rokietnica


Ryszard Lubka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/88/2015
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

088 2015 - załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/88/2015
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

088 2015 - załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/88/2015
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

088 2015 - załącznik nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/88/2015
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

088 2015 - załącznik nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/88/2015
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

088 2015 - załącznik nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/88/2015
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

088 2015 - załącznik nr 6

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »