| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/69/2015 Rady Powiatu Tureckiego

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych

§ 1. . Pozbawia się dotychczasowej kategorii dróg powiatowych następujące drogi:

1) nr 4534P - ulica Słowackiego w Turku o długości 0,429 km;

2) nr 4517P - ulica Ogrodowa w Turku o długości 0,338 km.

§ 2. . Pozbawienie kategorii drogi powiatowych, o których mowa w § 1, następuje z mocą
od dnia 1 stycznia 2016 r., pod warunkiem jednoczesnego ich zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Gebler


Uzasadnienie

do uchwały Nr X/69/2015

Rady Powiatu Tureckiego

z dnia 29 września 2015 r.w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych Droga nr 4534P - ulica Słowackiego w Turku oraz droga nr 4517P - ulica Ogrodowa w Turku nie pełnią funkcji dróg powiatowych. Są to drogi o znaczeniu lokalnym służące miejscowym potrzebom, stanowiące uzupełnienie sieci ulic miejskich. Zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Natomiast zaliczenie drogi do kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów, a w miastach na prawach powiatów - opinii prezydentów miast (art. 6a ust. 2 ustawy o drogach publicznych). Zmiana kategorii przedmiotowej drogi została pozytywnie zaopiniowania przez Zarząd Powiatu Kolskiego, Sieradzkiego i Poddębickiego oraz Burmistrza Miasta Turku. Zarząd Powiatu Kaliskiego i Zarząd Powiatu Konińskiego nie przedstawili w wyznaczonym terminie opinii, co na podstawie art. 7a ust. 2 ustawy o drogach publicznych uznaje się za akceptację propozycji. Proponuje się, aby wymienione drogi pozbawić kategorii dróg powiatowych z jednoczesnym ich zaliczeniem do kategorii dróg gminnych. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »