reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/100/15 Rady Gminy Duszniki

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.2015 poz.1515) w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zmianami) Rada Gminy Duszniki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Duszniki:

1. od samochodów ciężarowych o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:

a) wyprodukowanych do końca 2008r.- 740,00 zł,

b) wyprodukowanych po roku 2008- 685,00 zł,

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

a) wyprodukowanych do końca 2008r.- 1 000,00 zł,

b) wyprodukowanych po roku 2008- 945,00 zł,

3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

a) wyprodukowanych do końca 2008r.- 1.490,00 zł,

b) wyprodukowanych po roku 2008- 1.425,00 zł.

2. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.720,00 zł.;

4. od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczanej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton stawki w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

5. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 800,00 zł.;

6. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

7. od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

- mniejszej niż 22 miejsca - 740,00 zł,

- równej lub większej niż 22 miejsca - 1.490,00 zł,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr LIII/360/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 października 2014 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DUSZNIKI


RYSZARD PACHOLAK


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/100/15
Rady Gminy Duszniki
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/100/15
Rady Gminy Duszniki
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/100/15
Rady Gminy Duszniki
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

I. W uchwale zrealizowano dyspozycję art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zmianami), zgodnie z którą rada gminy określa wysokość stawek podatku od środków transportowych.

II. Przyjęte stawki podatku na rok 2016, stanowią o zachowaniu kwot z roku poprzedniego i w zakresie:

-samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,

-ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

- przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

nie są niższe od stawek podanych w Obwieszczeniu Ministra finansów z dnia

7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. /M.P. z 2015 r. poz. 1029/ oraz nie przekraczają maksymalnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia

5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. /M.P. z 2015 r. poz. 735/.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama