reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX.59.2015 Rady Gminy Krzemieniewo

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1, art.41 ust.1 , art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2015 r. poz.1515 ) art. 10 ust.1 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zmianami) i art.4 ust.1, art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1484) Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych jak niżej

1.

Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

a) powyżej 3,5 t. do 5,5 t. włącznie 738 zł

b) powyżej 5,5 t. do 9,0 t. włącznie 792 zł

c) powyżej 9,0 t. ale poniżej 12,0 t. 838 zł

2.

Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej

równej lub wyższej niż 12 t jak niżej :

liczba osi i dopuszczalna masa

oś jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem

inne systemy

całkowita w tonach

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym

zawieszenia osi

nie mniej niż

mniej niż

za równoważne

jezdnych

pojazdy posiadające dwie osie

12

13

858,00 zł

858,00 zł

13

14

920,00 zł

920,00 zł

14

15

1 046,00 zł

1 046,00 zł

15

1 352,00 zł

1 516,00 zł

pojazdy posiadające trzy osie

12

17

1 412,00 zł

1 412,00 zł

17

19

1 476,00 zł

1.476,00 zł

19

21

1 534,00 zł

1 534,00 zł

21

23

1 656,00 zł

1 656,00 zł

23

25

1 784,00 zł

1 784,00 zł

25

1 904,00 zł

1 904,00 zł

pojazdy posiadające cztery osie i więcej

12

25

2 334,00 zł

2 334,00 zł

25

27

2 522,00 zł

2 522,00 zł

27

29

2 582,00 zł

2 582,00 zł

29

31

2 641,00 zł

2 641,00 zł

31

2 702,00 zł

2 702,00 zł

3.

Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania

łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej

zespołu pojazdów :

od 3,5 tony i poniżej 12 ton …………………………….…

1 722

4.

Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania

łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu

pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa

oś jezdna( osie jezdne ) z zawieszeniem

inne systemy

całkowita zespołu pojazdów

pneumatycznym lub zawieszeniem

zawieszenia osi

ciągnik siodłowy +naczepa ,

uznanym za równoważne

jezdnych

ciągnik balastowy + przyczepa

w tonach

nie mniej niż

mniej niż

Pojazdy posiadające dwie osie

12

18

1 845,00 zł

1 845,00 zł

18

25

1 902,00 zł

1 902,00 zł

25

31

1 966 ,00 zł

1 966,00 zł

31

2 090,00 zł

2 090,00 zł

Pojazdy posiadające trzy osie i więcej

12

40

2 174,00 zł

2 174,00 zł

40

2 415,00 zł

2 814,00 zł

5.

Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika

podatku rolnego …………………………………………………………….

362 zł

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak niżej :

Liczba osi i dopuszczalna masa

oś jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem

inne systemy

całkowita zespołu pojazdów

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

zawieszenia

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

za równoważne

osi jezdnych

w tonach

nie mniej niż

mniej niż

Jedna

12

18

363,00 zł

363,00 zł

18

25

373,00 zł

373,00 zł

25

631,00 zł

631,00 zł

dwie osie

12

28

642 ,00 zł

642,00 zł

28

33

942 ,00 zł

942,00 zł

33

38

1 428,00 zł

1 428,00 zł

38

1 863,00 zł

1 863,00 zł

trzy osie

i więcej

12

38

1.760,00 zł

1.760,00 zł

38

1.910,00 zł

1.910 ,00zł

7.

Od autobusu , w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

a)

mniejszej niż 22 miejsca ……………

1 918,50 zł

b)

równej lub wyższej niż 22 miejsca ……………………………….

2 425,51 zł

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/172 /2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 24 października 2013 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Sikorski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama