| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/75/2015 Rady Gminy Grodziec

z dnia 26 października 2015r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodziec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139) Rada Gminy Grodziec uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodziec w treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXI/221/2013 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodziec.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodziec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec


Mariusz Woźniak


Uzasadnienie

W związku z wybudowaniem gminnej oczyszczalni ścieków, oraz możliwością przyłączania mieszkańców do kanalizacji sanitarnej, powstała konieczność dostosowania treści regulaminu do bieżącej sytuacji. Ze względu na dużą ilość zmian zasadne jest uchylenie Uchwały Nr XXXI/221/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku i przyjęcie nowego regulaminu.


Załącznik do Uchwały Nr XII/75/2015
Rady Gminy Grodziec
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

FAKRO Sp. z o.o

Lider w produkcji i sprzedaży okien dachowych w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »