reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej Gminy Skoki

z dnia 20 października 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 1515), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/11/2014 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 15 stycznia 2015, Zarządzeniem Nr 14/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 stycznia 2015 roku, Uchwałą Nr VII/27/2015 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 44/2015 z dnia 31 marca 2015, Zarządzeniem Nr 61/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 27 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 65/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 kwietnia 2015 roku, Uchwałą Nr VIII/40/2015 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 21 maja 2015 roku oraz Zarządzeniem Nr 81/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 22 maja 2015 roku, Zarządzeniem nr 86/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 maja 2015 roku, Uchwałą Nr X/49/2015 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 czerwca 2015 roku oraz Zarządzeniem nr 96/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 czerwca 2015r., Uchwałą Nr XI/61/2015 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 lipca 2015r., Zarządzeniem nr 115/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 138/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 sierpnia 2015 roku, Uchwałą Nr XII/66/2015 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 września 2015 oraz Zarządzeniem nr 161/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 września 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 31.088,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą 35.775.983,36 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 32.870.646,36 zł :

- w tym: dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości - 41.423,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 2.905.337,00 zł:

- w tym: dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości - 314.937,00 zł.

3) Łączne dochody z tytułu dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp stanowią kwotę 356.360,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 31.088,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą 38.297.795,36 zł i obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 31.169.481,36 zł;

- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 0 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 7.128.314,00 zł;

- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 509.564,00 zł,

3) Łączne wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst stanowią kwotę - 509.564,00 zł.

4. Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - 998.520,00 zł;

2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 3.681.377,05 zł;

3) dotacje majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 80.000,00 zł;

5. Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5, przy czym:

1) przychody stanowią kwotę 2.480.500 zł;

2) koszty stanowią kwotę 2.394.707 zł.

7. Ustala się aktualną kwotę wydatków, przypadających do spłaty w 2015 roku z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 59.996,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Kujawa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/73/2015
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/73/2015
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/73/2015
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/73/2015
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/73/2015
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Żurowski

Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama