reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/77/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie miasta Koźmin Wielkopolski strefę płatnego parkowania w miejscach określonych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się opłaty za postój pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach parkingowych w strefie płatnego parkowania określone w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Opłaty pobiera się za postój w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1700.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski do zaniechania poboru opłat za postój pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 1 w określone dni robocze.

§ 3. Postój pojazdu po upływie opłaconego czasu jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty. Za nieuiszczenie opłaty za postój, o której mowa w § 2 pobiera się opłatę dodatkową określoną w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. Regulamin korzystania z parkingu w strefie płatnego parkowania określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXV/181/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim


mgr inż. Justyn Zaradniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/77/2015
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/77/2015
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/77/2015
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/77/2015
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama