| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/79/2015 Rady Miasta Czarnków

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr IV/25/2014 Rady Miasta Czarnków z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i wydatków:

1) Zwiększa się dochody o kwotę 165.098,57 zł;

2) Zwiększa się wydatki o kwotę 165.098,57 zł.

2. Budżet po zmianach wynosi:

1) Zgodnie z zał. nr 1, który zmienia zał. nr 1 uchwały Nr IV/25/2014 Rady Miasta Czarnków z dnia 30 grudnia 2014 roku dochody wynoszą: 43.524.510,39 zł., w tym: a. dochody majątkowe: 2.847.426 zł., b. dochody bieżące: 40.677.084,39 zł.,

2) Zgodnie z zał. nr 2, który zmienia zał. nr 2 uchwały Nr IV/25/2014 Rady Miasta Czarnków z dnia 30 grudnia 2014 roku wydatki wynoszą: 44.292.374,39 zł., w tym: a. wydatki bieżące: 37.392.548,39 zł.: b. wydatki majątkowe: 6.899.826 zł.

3) W załączniku nr 4 uchwały Nr IV/25/2014 Rady Miasta Czarnków z dnia 30 grudnia 2014 roku wprowadza się zmiany w zakresie planu dotacji i wydatków na realizację zadań własnych zgodnie z zał. nr 3.

4) W załączniku nr 5 uchwały Nr IV/25/2014 Rady Miasta Czarnków z dnia 30 grudnia 2014 roku wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z zał. nr 4.

5) W załączniku nr 9 uchwały Nr IV/25/2014 Rady Miasta Czarnków z dnia 30 grudnia 2014 roku wprowadza się zmiany w zakresie planu dotacji zgodnie z zał. nr 5

6) W załączniku nr 8 uchwały Nr IV/25/2014 Rady Miasta Czarnków z dnia 30 grudnia 2014 roku wprowadza się zmiany w zakresie wydatków majątkowych zgodnie z zał. nr 6.

7) W załączniku nr 6 uchwały Nr IV/25/2014 Rady Miasta Czarnków z dnia 30 grudnia 2014 roku wprowadza się zmiany w zakresie opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska zgodnie z zał. nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarnków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/79/2015
Rady Miasta Czarnków
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/79/2015
Rady Miasta Czarnków
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/79/2015
Rady Miasta Czarnków
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/79/2015
Rady Miasta Czarnków
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/79/2015
Rady Miasta Czarnków
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dotacji


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/79/2015
Rady Miasta Czarnków
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki majątkowe


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/79/2015
Rady Miasta Czarnków
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz.938 i 1646 z 2014 r. poz. 379, 1072

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Bartosiewicz

doradca podatkowy, radca prawny, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo finansowe, wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »