| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/72/2015 Rady Gminy Ryczywół

z dnia 3 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz.1515) i art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 roku poz. 849 ze zm. z 2015 roku poz. 528 i poz.774) Rada Gminy Ryczywół uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w wysokości rocznej obowiązujące na terenie Gminy Ryczywół:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,71 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,31 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,93 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. 1. Zarządza się pobór podatku w drodze inkasa.

2. Wyznaczenie inkasentów i obszaru ich działania oraz określenie zasad wynagradzania za inkaso reguluje odrębna uchwała.

3. Podatek można wpłacać na rachunek Gminy Ryczywół za pośrednictwem poczty, banku lub w kasie Urzędu Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2015 roku traci moc uchwała Nr XL/293/2014 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązujacą od 1 stycznia 2016 roku i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »