| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/207/15 Rady Miejskiej w Obornikach

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014z r., poz. 849 ze zm.) Rada Miejska w Obornikach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

654,00

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

772,00

c) powyżej 9 ton

786,00

2) od samochodów ciężarowych w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Dwie osie

12

15

872,00

1.306,00

15

1.098,00

1.418,00

Trzy osie

12

23

1.080,00

1.418,00

23

26

1.318,00

1.628,00

26

1.852,00

2.060,00

Cztery osie i więcej

12

25

1.404,00

1.844,00

25

2.176,00

2.560,00

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

stawki wg uchwały z 2012

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 5,5 tony

690,00

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton

1.134,00

c) od 9 ton i poniżej 12 ton

1.296,00

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowywanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Minimalna stawka podatku (w złotych)

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Dwie osie

12

18

1.418,00

1.682,00

18

36

1.680,00

1.954,00

36

1.900,00

2.176,00

Trzy osie i więcej

12

40

1.768,00

2.392,00

40

2.000,00

2.660,00

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 315,00 zł:

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą w punktach a, b, c - z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Jedna oś

12

18

594,00

548,00

18

36

548,00

602,00

36

980,00

1.736,00

Dwie osie

12

18

646,00

702,00

18

36

872,00

1.264,00

36

1.150,00

1.690,00

Trzy osie i więcej

12

18

754,00

980,00

18

36

980,00

1.210,00

36

1.042,00

1.528,00

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierwocy:

a) mniejszej niż 22 miejsca

1.026,00

b) równej lub większej niż 22 miejsca

1.780,00

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy związane z nieodpłatną działalnością placówek oświatowych, jednostek kultury i sportu.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLI/514/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.

§ 5. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Drewicz


Uzasadnienie

Stawki podatku od środków transportowych w stosunku do poprzedniej uchwały Rady Miejskiej
w Obornikach z dnia 30 października 2013r. Nr XLI/514/13 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień nie uległy zmianie.

Przedmiotową uchwałą dokonuje się zmiany wynikającej ze zmiany przepisów podatkowych zawartych w ustawie z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. Nr 1045).

Zmiana dotyczy:

1. opodatkowania autobusów - obecnie stawka podatku uzależniona jest od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy (pkt 7 przedmiotowej uchwały - podział na "mniejszej niż 22 miejsca"oraz "równej lub większej niż 22 miejsca"- wcześniej 30 miejsc). Zmiana ta wynika z potrzeby dostosowania podziału klas autobusów do obowiązujących przepisów w zakresie homologacji typu, gdzie stosuje się podział autobusów na autobusy z liczbą miejsc mniejszą niż 22 poza kierowcą oraz autobusy z liczbą miejsc równą lub większą niż 22.

2. zastąpienia w pkt 4 i 6 przedmiotowej uchwał (zgodnie ze zmianami w załącznikach nr 2 i 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) wyrazów"Trzy osie"wyrazami"Trzy osie
i więcej".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kietlińska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »