| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/212/15 Rady Miejskiej w Obornikach

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Obornikach nr XLVI/597/14 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 6 ust.12 i art. 19 pkt 1 lit.f oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 465) i w związku z art. 9, art. 28 § 4 i art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) Rada Miejska w Obornikach uchwala, co następuje:

§ 1. Do uchwały nr XLVI/597/14 z dnia 28 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Obornikach w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych oraz opłaty od posiadania psów w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso".

2) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych oraz opłaty od posiadania psów w drodze inkasa na terenie sołectw Gminy Oborniki".

3) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "Wyznacza się do poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych oraz opłaty od posiadania psów w drodze inkasa na terenie sołectw Gminy Oborniki sołtysów zgodnie z załącznikiem do uchwały".

4) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: "Inkasentom podatków oraz opłaty od posiadania psów będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 8% od zainkasowanej kwoty".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Drewicz


Załącznik do Uchwały Nr XV/212/15
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 28 października 2015 r.

Wykaz sołtysów Gminy Oborniki

Lp.

Sołectwo

Imię
i nazwisko

1.

Bąblin

Stanisław Pakuła

2.

Bąblinek

Hieronim Tadeuszyk

3.

Bąbliniec

Andrzej Ilski

4.

Bogdanowo

Gracjan Barnaś

5.

Chrustowo

Lucyna Chudzicka

6.

Dąbrówka Leśna

Stanisław Kania

7.

Gołaszyn

Aleksandra Łukaszyk

8.

Gołębowo

Bogumiła Orłowicz

9.

Górka

Mariola Gilewska

10.

Kiszewko

Katarzyna Tomaszewska

11.

Kiszewo

Dorota Schilke

12.

Kowalewko

Romuald Solarski

13.

Kowanowo

Włodzimierz Prochowski

14.

Kowanówko

Karina Stachowiak - Zielińska

15.

Lulin

Agnieszka Mucha

16.

Łukowo

Aneta Cholewo

17.

Maniewo

Krzysztof Frąckowiak

18.

Nieczajna

Jerzy Nowak

19.

Niemieczkowo

Marian Krzysztofczyk

20.

Nowołoskoniec

Krystyna Ruks

21.

Objezierze

Błażej Jastrząbek

22.

Ocieszyn

Błażej Pacholski

23.

Osowo

Zdzisław Markiewicz

24.

Pacholewo

Bożena Kubiatowicz

25.

Podlesie

Stefan Przymusiński

26.

Popowo

Tadeusz Nowak

27.

Popówko

Zygmunt Klupczyński

28.

Przeciwnica

Dorota Stokłosa

29.

Rożnowo

Tomasz Łukaszewicz

30.

Sławienko

Julita Pawlaczyk

31.

Słonawy

Marek Wąsowicz

32.

Stobnica

Maria Sahan

33.

Sycyn

Filip Henschke

34.

Ślepuchowo

Hipolit Kowalski

35.

Świerkówki

Marek Tecław

36.

Urbanie

Zbigniew Myszkowski

37.

Uścikowo

Paweł Dreger

38.

Uścikówiec

Marlena Pychyńska

39.

Wargowo

Mirosław Buszkiewicz

40.

Wychowaniec

Krystyn Łój

41.

Wymysłowo

Urszula Warguła

42.

Żerniki

Adam Kołodziej

43.

Żukowo

Karolina Mróz


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa: "Inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu". (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613).

Wyznaczenie inkasenta w zakresie podatków i opłat stanowiących dochód budżetu gminy możliwy jest wyłącznie w przypadku zarządzenia przez radę gminy poboru podatków i opłat w drodze inkasa. Zgodnie z art. 28 § 4 Ordynacji podatkowej wynagrodzenie przysługujące inkasentowi z tytułu poboru podatku i opłat lokalnych ustala również rada gminy.

Dokonanie zmian w treści uchwały spowodowane jest przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości, terminów płatności i zwolnień od tej opłaty.

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eco Carport

Producent i dystrybutor wiat z drewna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »