| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/110/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek i sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), art. 15 ust. 1,art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.),

Rada Miejska Gminy Rawicz uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Rawicz wprowadza się opłatę targową.

§ 2. 1. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi od wszelkiej sprzedaży 2,00 zł za każdy m2 zajmowanej powierzchni.

2. Zakres pojęcia powierzchni, o której mowa w ust. 1, obejmuje teren zajęty pod ekspozycję towarów jak i bezpośrednią ich sprzedaż oraz zaplecze magazynowe w tym teren zajęty przez pojazdy i przyczepy.

§ 3. Wysokość dziennej stawki opłaty targowej nie może przekroczyć 758,47 zł.

§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5. 1. Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa.

2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu.

3. Wynagrodzenie inkasenta wynosi 50% zainkasowanej kwoty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXIII/193/12 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Bartosiewicz

doradca podatkowy, radca prawny, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo finansowe, wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »