| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/90/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie

z dnia 9 listopada 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a ) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197) Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 260/2005 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty targowej, zmienionej Uchwałą Nr 289/2006 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 kwietnia 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dotychczasowe § "1 do 7 " otrzymuje oznaczenie odpowiednio od § " 2 do 8"

2. § 1 otrzymuje brzmienie:

" § 1 . Na terenie Gminy Kłodawa wprowadza sie opłatę targową. "

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Burmistrza Kłodawy.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Siwiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »