| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/51/2015 Rady Miejskiej w Golinie

z dnia 22 października 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), pkt 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 19 sierpnia 2015 r. poz. 735) oraz dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) Nr 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (opublikowanej w Dz. U. WEL 368
z 17.12.1992 r.),

2) Nr 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (opublikowanej w Dz. U. WEL 187 z 20.07.1999 r.) implementowanych wyżej wymienioną ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. - Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie230,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie380,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton455,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi:

a) dwie osie:

- od 12 ton do mniej niż 15 ton510,00 zł

- od 15 ton800,00 zł

b) trzy osie:

- od 12 ton do mniej niż 21 ton832,00 zł

- od 21 tonl 286,00 zł

c) cztery osie i więcej:

- od 12 ton do mniej niż 25 ton884,00 zł

- od 25 ton2 093,00 zł

3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi:

a) dwie osie:

- od 12 ton do mniej niż 15 ton705,00 zł

- od 15 ton1 590,00 zł

b) trzy osie:

- od 12 ton do mniej niż 21 ton884,00 zł

- od 21 tonl 994,00 zł

c) cztery osie i więcej:

- od 12 ton do mniej niż 29 tonl 763,00 zł

- od 29 ton do2 831,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton380,00 zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton506,00 zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton633,00 zł

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż l2 ton, w zależności od liczby osi:

a) dwie osie:

- od 12 ton do mniej niż 36 ton1 350,00 zł

- od 36 ton1 793,00 zł

b) trzy osie i więcej:

- od 12 ton do mniej niż 36 tonl 578,00 zł

- od 36 ton2 182,00 zł

6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi:

a) dwie osie:

- od 12 ton do mniej niż 36 ton1 641,00 zł

- od 36 ton2 328,00 zł

b) trzy osie i więcej:

- od 12 ton do mniej niż 36 ton2 182,00 zł

- od 36 ton2 941,00 zł

7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton380,00 zł

8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi:

a) jedna oś:

- od 12 ton do mniej niż 36 ton455,00 zł

- od 26 ton506,00 zł

b) dwie osie:

- od 12 ton do mniej niż 36 ton890,00 zł

- od 36 ton1 451,00 zł

c) trzy osie i więcej:

- od 12 ton do mniej niż 36 ton1 136,00 zł

- od 36 ton1 280,00 zł

9. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi:

a) jedna oś:

- od 12 ton do mniej niż 36 ton540,00 zł

- od 25 ton720,00 zł

b) dwie osie:

- od 12 ton do mniej niż 36 ton1 160,00 zł

- od 36 ton2 144,00 zł

c) trzy osie i więcej:

- od 12 ton do mniej niż 36 ton1 766,00 zł

- od 36 tonl 892,00 zł

10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniej niż 22 miejsc583,00 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsc1 000,00 zł

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2015 r. traci moc Uchwała Nr XLIII/174/2013 Rady Miejskiej w Golinie
z dnia 24 października 2013 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Urszula Furmaniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »