| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1/2015 Prezydenta Miasta Leszna; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 8 października 2015r.

do porozumienia Nr 3.2015 zawartego w dniu 01 czerwca 2015 r

w sprawie finansowania w 2015 r. kosztów uczestnictwa mieszkańców Miasta Leszna w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON

Pomiędzy: Powiatem Leszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: Starosta Leszczyński Jarosław Wawrzyniak ,Wicestarosta Leszczyński Robert Kasperczak, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Leszczyńskiego Marcina Wydmuch a Miastem Leszno reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Leszno Łukasza Borowiaka przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Leszno Barbary Krawiec

§ 1. Stosownie do § 2 ust.5 porozumienia nr 3.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. strony zgodnie postanawiają, że po ust. 5 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:

" Z dniem 1 lipca 2015 r. rehabilitację w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie podejmie dodatkowo 1 uczestnik z terenu Miasta Leszno, w związku z czym Miasto Leszno zobowiązuje się do przekazania kwoty w wysokości 411 zł. Słownie: czterysta jedenaście zł 00/100 tytułem pokrycia 10% kosztu rehabilitacji uczestnika za okres od 01 lipca 2015 r do 30 września 2015 r. Powyższa kwota zostanie przekazana na rachunek bankowy Getin Bank nr rachunku 17 1560 0013 25371021 4084 0001 do dnia 02 listopada 2015 r."

§ 2. W pozostałym zakresie porozumienie nie ulega zmianie.

§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron porozumienia.

§ 4. Niniejszy Aneks podlega opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym zgodnie z art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zmianami)

Starosta


Jarosław Wawrzyniak


Wicestarosta


Robert Kasperczak


Skarbnik Powiatu


dr Marcin Wydmuch

Prezydent


Łukasz Borowiak


Skarbnik Miasta Leszna


Barbara Krawiec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »