| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/71/2015 Rady Gminy Budzyń

z dnia 12 listopada 2015r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Budzyń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) , w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r., Nr 5, poz. 13, ze zmianami)Rada Gminy Budzyń u c h w a l a , co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Budzyń oraz warunki i zasady korzystania z tych przystanków.

§ 2. Wykaz przystanków komunikacyjnych o których mowa w § 1 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych określone zostały w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r, Nr 5, poz. 13 ze zmianami) stanowi, że do zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego należy określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina, udostępnionych dla operatorów i przewoźników , a także określenie warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania z nich następuje w drodze uchwały, podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 40 i 41 ustawy o samorządzie gminnym do Rady Gminy należy ustanowienie prawa miejscowego, w szczególności w sprawach zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ponieważ takimi obiektami są przystanki należało określić te zasady. Podjęcie niniejszej uchwały poprzez określenie jasnych zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych ułatwi organizację publicznego transportu drogowego przewoźnikom, operatorom a także podróżującym pasażerom. Podjęcie uchwały w związku z tym uważa się za zasadne.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Gminy Budzyń
z dnia 12 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz przystanków komunikacyjnych


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Gminy Budzyń
z dnia 12 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Szczegółowe warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »