| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/102/2015 Rady Gminy Chodzież

z dnia 12 listopada 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122.) i art. 40 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) oraz na podstawie REGULAMINU,

Rada Gminy Chodzież uchwala, co następuje:

§ 1. Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Wzór deklaracji stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/85/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XV/102/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 12 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Uchwała Nr XV/102/2015
Rady Gminy Chodzież

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

W związku z podjęciem przez Radę Gminy uchwały w sprawie ustalenia nowych stawek opłat za gopspodarowanie odpadami, zasadnym jest równoczesne podjęcie nowej uchwały w sprawie wzoru deklaracji składanej przez właściciela nieruchomości .

W deklaracji dotychczas obowiązującej w rubryce miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca wpisane są stawki opłat , w celu uniknięcia wprowadzania kolejnych zmian w treści deklaracji w przypadku kolejnych zmian stawek rezygnuje sie zamieszczania w jej treści takich informacji.

Wzór deklaracji przyjęty niniejszą uchwałą bedzie miał zastosowanie do nowo składanych deklaracji. Deklaracje do tej pory złożone przez właścicieli nieruchomości zachowują ważność.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »