reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/59/2015 Rady Gminy Wijewo

z dnia 4 listopada 2015r.

w sprawie OPŁATY TARGOWEJ

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst.jedn. Dz. U. z 2013r. poz.594 ze zm.) oraz art. 15 ust.1. art.19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014r. poz.849 ze zm.) Rada Gminy Wijewo uchwala co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Wijewo wprowadza się opłatę targową.

§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na terenie Gminy Wijewo od sprzedaży :

1. Z samochodów, przyczep, naczep, straganu, stołu - 34,00zł.

2. Z wózka ręcznego, roweru, ręki, kosza - 17,00zł.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Opłata targowa płatna jest w dniu, w którym dokonywana jest sprzedaż, u inkasenta lub na właściwy rachunek bankowy Gminy Wijewo.

§ 4. 1. Określa się inkasentów uprawnionych do pobierania opłaty targowej:

a) Józef Pukacki- wieś Brenno,

b) Marzanna Daleka - wieś Miastko,

c) Barbara Wojciech - wieś Potrzebowo,

d) Roman Ratajczak - wieś Przylesie,

e) Cecylia Gąda - wieś Radomyśl,

f) Danuta Leśna - wieś Wijewo,

g) Marian Białas - wieś Zaborówiec.

2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta w wysokości 15 % pobranej i terminowo wpłaconej do budżetu gminy opłaty targowej.

3. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 05 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy Gminy Wijewo.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie od 01 stycznia 2016r.

Przewodniczacy Rady Gminy Wijewo


Stanisław Kasperski


Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/59/2015 Rady Gminy Wijewo z dnia 04 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz.849 ze zm.), rada gminy może wprowadzić opłatę targową pobieraną od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach z zastrzeżeniem ust.2b tj. opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub ich częściach. W związku z wprowadzeniem opłaty targowej zachodzi potrzeba określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama