reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 99/XI/15 Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 5 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkó transportowych

Na podstawie art.18, ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) i art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych( DZ.U. z 2014 r. ,poz.849 ze zmianami), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.( M.P. z 19 sierpnia 2015 r.,poz.735), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.(M.P. z 22 października 2015 r., poz.1029) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy Ślesin:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie507,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie911,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton1.113,00 zł

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi , dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały ;

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów : od 3,5 tony a poniżej 12 ton 1.313,00 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi , dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały ;

5. od przyczep lub naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton a poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 135,00 zł

6. od przyczep lub naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi , dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały ;

7. od autobusów , o których mowa w art.8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

a) mniejszej niż 22 miejsca1.219,00 zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca1.525,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 246/XXVI/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 01 stycznia 2016 r.

Przewodniczący


Stanisław Chrzanowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 99/XI/15
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 5 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W art. 8 pkt 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku w tonach( w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne lub inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1521

18

26

1521

26

29

1830

29

1830

Trzy osie

12

18

1830

18

26

1910

26

29

1932

29

1932

Cztery osie i więcej

12

18

1830

18

26

1830

26

29

2785

29

2785


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 99/XI/15
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 5 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W art. 8 pkt 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne)z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy osi jezdnych

Dwie osie

12

31

2153

2153

31

36 włącznie

2153

2153

36 powyżej

40

2214

2345

40

2214

2345

Trzy osie i więcej

12

31

2087

2087

31

36 włącznie

2087

2087

36 powyżej

40

2785

2785

40

2785

2785


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 99/XI/15
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 5 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W art. 8 pkt 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne lub inne systemy osi jezdnych

Jedna oś

12

18

1219

18

36 włącznie

1219

36 powyżej

1870

Dwie osie

12

18

1219

18

36 włącznie

1563

36 powyżej

2056

Trzy osi i więcej

12

18

1219

18

36 włącznie

1219

36 powyżej

1550

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Wajda

Księgowa, właścicielka biura rachunkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama