| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/124/15 Rady Gminy Kazimierz Biskupi

z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 na terenie Gminy Kazimierz Biskupi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.1484 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.1381 z późn. zm.), Rada Gminy Kazimierz Biskupi uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 z kwoty 53,75 zł za 1 dt do kwoty 40,00 zł za 1dt, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kazimierz Biskupi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2016.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Grzelak


Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Kazimierz Biskupi Nr XV/124/15 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016

na terenie Gminy Kazimierz Biskupi

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.1381 z późn. zm.), podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych, natomiast dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny na rok podatkowy wynosi od 1 ha przeliczeniowego gruntów równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta, od 1ha gruntów fizycznych równowartość pieniężną 5 kwintali żyta. Jedna dt /decytona/ to równowartość jednego kwintala.

Rady Gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy (art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym).

Średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. Rada Gminy obniżyła do kwoty 40,00 zł.

Obniżenie ceny żyta przez Radę Gminy ma na celu złagodzenie obciążeń finansowych podatników podatku rolnego oraz trudnej sytuacji w rolnictwie na terenie gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »