| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/131/15 Rady Gminy Kościan

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/179/05 Rady Gminy Kościan z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zmiany do regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kościan w sposób następujący:

- § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "minimalna wysokość miesięcznego stypendium szkolnego wynosi 105 zł na ucznia w rodzinie".

- § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "stypendium miesięczne określone w ust. 1 może być zwiększone do kwoty 236 zł w sytuacji zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 90d, ust. 1 ustawy o systemie oświaty".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościan.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kościan


Jan Szczepaniak


Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 90d ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U.z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U.z 2015 r., poz. 114 ze zm.) i nie może przekraczać miesięcznie 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Kwota wynikająca z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wynosi w chwili obecnej 118 zł na dziecko.

Zmiana kwot w § 3 ust. 1 i § 3 ust. 2 regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów spowoduje wzrost stypendium szkolnego dla uczniów, u których miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) - tj. 456,00 zł. W tym stanie rzeczy niniejszy projekt uchwały jest zasadny i konieczny.

Wójt Gminy Kościan


Andrzej Przybyła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »