reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/57/15 Rady Gminy Czermin

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późniejszymi zmianami), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z dnia 19 sierpnia 2015 roku poz. 735) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2016 r. ( M. P. z dnia 22 października 2015 roku poz. 1029)Rada Gminy Czermin uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki roczne podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Czermin

1. Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 niniejszej uchwały,

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 tony i poniżej 12 ton, według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdu oraz rodzaju zawieszenia, według stawek określonych w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

5. Od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt.5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, według stawek określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

6. Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt.6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatników podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, według stawek określonych w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

7. Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia, według stawek określonych w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czermin.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr IX/45/11 Rady Gminy Czermin z dnia 07 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku od 1 stycznia2016 roku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/57/15
Rady Gminy Czermin
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/57/15
Rady Gminy Czermin
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/57/15
Rady Gminy Czermin
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/57/15
Rady Gminy Czermin
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/57/15
Rady Gminy Czermin
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/57/15
Rady Gminy Czermin
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/57/15
Rady Gminy Czermin
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

WNCL

Butikowa firma doradcza wyspecjalizowana w strategicznym zarządzaniu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama