reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/80/2015 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2015 r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 11 343 183,75 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 10 839 341,71 zł,

2) dochody majątkowe - 503 842,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 306 445,49 zł,

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 46 432,40 zł.

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 63 866,48 zł

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 11 762 204,75 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 10 399 847,70 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 785 430,75 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 839 921,51 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 945 509,24 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 272 930,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 246 633,32 zł

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 94 853,63 zł

2) wydatki majątkowe - 1 362 357,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 306 445,49 zł,

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 46 432,40 zł.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach § 10 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach § 11 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Po wprowadzonych zmianach § 13 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Po wprowadzonych zmianach § 14 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : Określa się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/80/2015
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/80/2015
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

załacznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/80/2015
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/80/2015
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/80/2015
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/80/2015
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 6

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcowska Mariusz Boruch

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama