reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/317/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 849 ze zmianami) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1381 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 465 ze zmianami) Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzory formularzy stosowanych w podatkach lokalnych, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

1) informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) - załącznik nr 1,

2) deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) - załącznik nr 2,

3) informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1) - załącznik nr 3,

4) deklaracja na podatek rolny (DR-1) - załącznik nr 4,

5) informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1) - załącznik nr 5,

6) deklaracja na podatek leśny ( DL-1) - załącznik nr 6,

7) dane o nieruchomościach (ZN-1/A) - załącznik nr 7,

8) dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B) - załącznik 8,

9) dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A) - załącznik nr 9,

10) dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B) - załącznik nr 10,

11) dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A) - załącznik nr 11,

12) dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B) - załącznik nr 12.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIX/529/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia

13 grudnia 2012 r.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Dopierała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/317/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/317/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/317/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/317/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/317/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/317/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/317/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/317/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/317/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/317/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/317/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVII/317/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik12.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/317/2015 Rady Miejskiej Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i ustawami: o podatku rolnym
i o podatku leśnym podatnicy tych podatków obowiązani są do składania właściwemu organowi podatkowemu deklaracji lub informacji na formularzach o określonych wzorach, również w przypadku korzystania ze zwolnień i ulg. Wzory te określa w drodze uchwały rada gminy.

Formularze winny zawierać dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatków.

Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1045) oraz Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1283) wprowadzono szereg zmian w podatkach i opłatach lokalnych co spowodowało konieczność dostosowania wzorów do obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Ustawą z dnia 9 października 2015r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777) o rewitalizacji wprowadzono zmianę w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych gdzie w art.5 w ust. 1 pkt 1 w lit. średnik zastąpiono przecinkiem i dodano lit. d, która dotyczy gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama