reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/321/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 26 listopada 2015r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Środa Wielkopolska w latach 2013-2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 21 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150) Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVIII/498/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Środa Wielkopolska w latach 2013-2017 wprowadza się następujące zmiany: W § 5 ust. 16 i 21 otrzymują nowe brzmienie: ,,§ 5. 16. Z tytułu ulepszenia wprowadzonego przez najemcę we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z wymogami § 5 pkt 15 wynajmujący nie podwyższa stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Okres zwolnienia z podwyższenia stawki czynszu może wynosić maksymalnie 5 lat i zależny jest od wysokości kosztów poniesionych na ulepszenie, zaakceptowanej przez wynajmującego lokal.

§ 5. 21. Burmistrz Miasta, zgodnie z przepisami prawa miejscowego tj. Uchwały Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Środa Wielkopolska i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, może należności wynikające ze stosunków cywilnoprawnych umarzać w całości lub w części, może odroczyć termin zapłaty należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Dopierała


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/321/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 26 listopada 2015 roku

zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Środa Wielkopolska w latach 2013-2017.

Podjęcie uchwały wynika z

- utraty mocy Uchwały Nr XLVI/738/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Środa Wielkopolska oraz jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.

- usystematyzowania rozliczeń pomiędzy gminą a najemcami z tytułu wprowadzenia przez nich ulepszeń w zajmowanych lokalach komunalnych mających wpływ na wysokość stawki czynszu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama