reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/87/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok i zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art.5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 849 ), Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. ( MP. z 2015 poz. 735) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok : 1/ od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej 2/ od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

- 15,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 3/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej 4/ od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

- 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 5/ od budynków pozostałych lub ich części - 4,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 6/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 7/ od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy 8/ od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,83 zł od 1 m2 gruntu 9/ od gruntów pozostałych - 0,33 zł od 1 m2 gruntu z wyjątkiem

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,45 zł od 1 m2 gruntu

- zajętych pod wewnętrzną komunikację - oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako ,, dr'' - 0,33 zł od 1 m2 gruntu 10/ od wód powierzchniowych stojących lub wód powierzchniowych płynących jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni - 4,58 zł 11/ od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00 zł od 1 m2 powierzchni

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości w 2016 roku :

- nieruchomości lub ich części wykorzystywane przez jednostki organizacyjne powołane do ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

- nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele wypożyczania książek i czytelnictwa, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

- nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele kulturalno - oświatowe z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 r.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/87/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok i zwolnień z podatku od nieruchomości.

Proponuję się podniesienie wysokości stawek podatku od nieruchomości o 6 % .

Proponowany projekt uchwały uzyskał poztywną opinię na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w dniu 18 listopada 2015 r., zatem podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kwiatkowska-Cylke

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama