| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/85/2015 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2016

Na podstawie art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849; ze zm./ w zw. z art 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515/ Rada Miejska Grabowa nad Prosną uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych na 2016 rok :

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12,0 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 2005 r.:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie795 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9,0 ton włącznie1.196 zł

c) powyżej 9,0 ton a poniżej 12,0 ton1.328 zł,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12,0 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 2005 r.:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie778 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9,0 ton włącznie1.181 zł,

c) powyżej 9,0 ton a poniżej 12,0 ton1.315 zł,

3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12,0 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12,0 ton - wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 2005 r : 1.795 zł,

5) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12,0 ton - wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 2005 r.: 1.726 zł,

6) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12,0 ton - stawki podatkowe określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

7) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7,0 ton i poniżej 12,0 ton wyprodukowanej do dnia31 grudnia 2005 r.( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) : 1.329 zł,

8) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7,0 ton i poniżej 12,0 ton wyprodukowanej po dniu31 grudnia 2005 r.( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ) : 1.302 zł,

9) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12,0 ton stawki podatkowe określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego),

10) od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 2005 r. - w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 22 miejsc poza kierowcą1.342 zł,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc2.020 zł,

11) od autobusu wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 2005 r. - w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 22 miejsc poza kierowcą1.302 zł,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc2.011 zł,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/76/2015 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2016.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

2. Uchwała podlega obwieszczeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną oraz we wszystkich wsiach sołeckich.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Genowefa Poręba


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/85/2015
Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną
z dnia 25 listopada 2015 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna Masa całkowita w tonach

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1.304

1.436

13

14

1.436

1.697

14

15

1.697

1.956

15

1.956

2.350

Trzy osie

12

17

1.304

1.436

17

19

1.436

1.697

19

21

1.697

1.956

21

23

1.956

2.350

23

25

2.350

2.610

25

2.610

2.728

Cztery osie i więcej

12

25

1.697

1.956

25

27

1.956

2.350

27

29

2.350

2.610

29

31

2.610

3.100

31

2.728

3.100

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Genowefa Poręba


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/85/2015
Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną
z dnia 25 listopada 2015 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna Masa całkowita zespołu pojazdów: Ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1.565

1.632

18

25

1.631

1.763

25

31

1.763

2.219

31

1.827

2.350

Trzy osie więcej

12

40

2.219

2.310

40

2.730

3.100

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Genowefa Poręba


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/85/2015
Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną
z dnia 25 listopada 2015 r.

Liczba osi i dopuszczalna Masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

1.173

1.304

18

25

1.304

1.436

25

1.436

1.697

Dwie osie

12

28

1.304

1.436

28

33

1.436

1.565

33

38

1.565

1.697

38

1.763

2.219

Trzy osie i więcej

12

38

1.248

1.526

38

1.527

1.803

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Genowefa Poręba


Uzasadnienie

do uchwały Nr XII/85/2015 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2016.

Art.10. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm./ upoważnia radę gminy do uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na dany rok podatkowy. Stawki podatkowe określone przez Radę w niniejszej uchwale mieszczą się w granicach określonych stawką maksymalna oraz uwzględniają zgodnie z art.10 ust.2 w/w ustawy , rodzaj środka transportu, rok produkcji oraz liczbę miejsc do siedzenia.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Burmistrz Miasta i Gminy


Zenon Cegła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Adwokat dr Sebastian Koczur

ekspert z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »