| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/80/2015 Rady Miasta Czarnków

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj: Dz. U.
z 2015r., poz.1515) , art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1])
(tj: Dz.U. z 2014r., poz.849 ze zm.[2])), art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(tj: Dz.U.z 2013r., poz.1381 ze zm.[3])) oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tj: Dz.U. z 2013r., poz.465 ze zm.[4])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy dotyczące powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego:

1) informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 (załącznik nr 1)

2) informacja w sprawie podatku rolnego i leśnego IRL-1 (załącznik nr 2)

3) deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1(załącznik nr 3)

4) deklaracja na podatek rolny DR-1(załącznik nr 4)

5) deklaracja na podatek leśny DL-1(załącznik nr 5)

6) dane o nieruchomościach ZN-1 (załącznik nr 6)

7) dane o zwolnieniach podatkowych ZZ-1 (załącznik nr 7)

8) dane o współwłaścicielach, wspólnikach w podatku od nieruchomości, rolnym lub leśnym ZW-1 (załącznik nr 8)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarnków.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr LII/353/2010 Rady Miasta Czarnków z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 261, poz.4946), zmieniona uchwałami: nr III/12/2010
z dnia 28 grudnia 2010r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 23, poz.537), nr XIII/98/2011 z dnia
28 października 2011r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 315, poz.5083).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/80/2015
Rady Miasta Czarnków
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/80/2015
Rady Miasta Czarnków
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/80/2015
Rady Miasta Czarnków
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/80/2015
Rady Miasta Czarnków
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/80/2015
Rady Miasta Czarnków
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/80/2015
Rady Miasta Czarnków
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/80/2015
Rady Miasta Czarnków
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/80/2015
Rady Miasta Czarnków
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik8.pdf


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2015r.: poz.528, poz.699, poz.774, poz.1045, poz.1283, poz.1777, po.1890

[3]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2014r.: poz.40; z 2015r.: poz.1045

[4]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2015r.: poz.1045

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »